Hody og Afino forskalingsplater

Forskalingsplater for plasstøpte dekker har spesielt gode egenskaper ved fritt spenn opp til 8 meter. Lav vekt og stor styrke kombineres med store spennvidder, og høy brannmotstand (REI 90) Forskalingsløsningene er en lettere og enklere variant enn feks. plattendekker.

Hody og Afino forskalingsplater

Forskalingsplater for plasstøpte dekker har spesielt gode egenskaper ved fritt spenn opp til 8 meter. Lav vekt og stor styrke kombineres med store spennvidder, og høy brannmotstand (REI 90) Forskalingsløsningene er en lettere og enklere variant enn feks. plattendekker.

Hody: lav vekt, stor styrke og høy brannmotstand

HODY forskalingsplater for plass støpte dekker har gode egenskaper ved fritt spenn opp til 8 meter. Lav vekt og stor styrke kombineres med store spennvidder, og høy brannmotstand (REI 90-120). Med denne forskalingsplaten er armeringsjobben enkel. Armeringsplan og statiske beregninger følger med hver leveranse. Lavere vekt enn plattendekker, samtidig som man har tekniske installasjoner innebygget i gulvet.

HODY forskalingsplater kan brukes i både industri- og boligbygg. De egner seg best til spennvidder opp til 8000 mm, og i spesielle tilfeller mer.

Afino: 3 forskjellige forskalingsprofiler med hver sine unike egenskaper

Afino-platene finnes i tre forskjellige profiler som alle leveres fra samme fabrikk i Frankrike. Denne platen har samme egenskaper som Hody-platen, men med lavere brannmotstand (REI 60). De tre forskjellige profilene gir forskjellige egenskaper med varierende betongbehov. Dermed også mulig å redusere vekten ytterligere, og kommen ned mot halvert totalvekt i forholdt til plattendekker.

Tekniske installasjoner monteres på forskalingsplatene før støping.

MONTERINGSVEILEDNING

opp

Lukk