Svalehaleplater

Fremtidens brann- og lydskille mellom boenheter

Svalehaleplater er lette forskalingsplater til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å senke byggetiden med opptil 1/10 av tradisjonell oppbygging, samtidig som brann- og lydisoleringen forbedres betydelig.

Svalehaleplater

Fremtidens brann- og lydskille mellom boenheter

Svalehaleplater er lette forskalingsplater til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å senke byggetiden med opptil 1/10 av tradisjonell oppbygging, samtidig som brann- og lydisoleringen forbedres betydelig.

Brann- og lydskille mellom boenheter

Med flytende gulv på trinnlydstrimler direkte på bjelkelag, oppnår du med disse platene lydklasse B mellom boenheter, og brannegenskap REI 60 fra oversiden på bjelkelaget.

Svalehaleplater som utvendig svalgang med brannkrav

Platene egner seg ypperlig for utvendige svalganger med brannkrav. Med platene hengende på husvegg og drager i ytterkant, har du brannskille med REI 60 i to enkle arbeidsoperasjoner

Samvirkekonstruksjon/

Ribbedekke - opplevelsen av et 200 mm tykt betonggulv

Støpt gulv på Duofor svalehaleplater som er festet til bjelkelaget, gir et gulv med høy bæreevne og stabilitet.

Betongkvalitet og herdeprosess

Betongdekker med svalehaleplater gir ekstremt tynne betongdekker. Da er det viktig at man gjør ting på riktig måte

Gulvvarme på svalehaleplater

Platen fungerer som underlag og varmefordeling for gulvvarme i tillegg til å gi et sterkt, brannhemmende og lyddempende gulv. 

Beregninger av bæreevne

Bæreevnen er i henhold til europeisk standard; EN 1990, EN1991, EN 1994 og EN 1995. For enkelt innsyn i egenskapene etter disse standardene, last ned belastningstabell under.

Dette viste du antagelig ikke om Svalehaleplater:

Lette å jobbe med (kun 7 kg pr plate)

Lette å bearbeide ( bearbeides lett med stikksag, håndsirkelsag osv.)

Sparer mange timer arbeid (Sammenlignet med tradisjonell oppbygning med lyd og brannkrav)

Svalehaleplater på bjelkelag er fremtidens etasjeskille mellom enheter.

Duofor svalehaleplater er lette forskalingsplater til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å bygge et solid, men lett og lavtbyggende etasjeskille med stor styrke, god lyddemping og høy brannmotstand. Som flytende gulv på trinnlyd strimler, oppnås både trinnlyd og luftlyd etter kriteriene for lydklasse B mellom enheter. I samme oppbygging kan man integrere gulvvarme med god varmefordeling.

Med svalehaleplater sparer man byggetid og effektiviserer byggeprosessen.

Størst misnøye med lyddemping mellom enheter i norske flerbolighus

Norsk institutt for by- og regionforskning utførte en undersøkelse i 2008 som viste at beboere var minst fornøyd med lyddemping mellom enheter, men også mellom rom i boligen. I byggeforskriftene (NS 8175) stilles det krav til både luftlyd nivå og trinnlyd nivå mellom leiligheter som ligger over hverandre. kravet i dag er lydklasse C. For gulv mellom leiligheter må luftlyd nivået være lik eller mer enn 55dB feltmålt og trinnlyd nivået lik eller lavere enn 53 dB feltmålt. Svalehaleplaten er den eneste løsningen som sikrer en hel lydklasse bedre enn kravet i etasjeskille på bjelkelag. Svalehaleplaten gir lydklasse B mellom enheter, og reduser drastisk den total byggehøyde og byggetid.

Les undersøkelsen her

Gulvet øker følelsen av komfort ved å blokkere for trinnlyd i etasjeskillet.

Alle våre lydmålinger i ferdig innflyttet bolig.

Reduksjon av byggehøyde og byggetid med svalehaleplater

Flytende svalehaleplater på trinnlyd strimler for etasjeskille med lyddemping ligger omtrent på samme pris som dagens løsning med 2 lag spon, 2 lag gips og trinnlydplater. Byggetiden kortes ned til 1/10, og byggehøyden reduseres med opptil 50%. Dermed blir det store plassbesparelser og tidsbesparelser i byggeprosessen.

Svalehaleplater med gulvvarme integrert

Det er enkelt å legge gulvvarme direkte på platene, som sørger for god varmefordeling i gulvet. Man kan bruke både vannbåren gulvvarme og elektrisk gulvvarme på svalehaleplater. Alupex varmerør festes med Duoklips, som er enkle å plassere og kan justeres helt uten verktøy. Vanlige pex varmerør festes med Roth monteringskinner eller lignende, som skrues fast i platene. Elektriske kabler kan festes direkte på platene ved hjelp av tape eller limpistol, alternativt kan man feste kablene til et armerings nett oppå platene. Resultatet blir en gulv konstruksjon velegnet for parkett, laminatgulv, vinyl, fliser med mer.

Her kan du se et eksempel på utførelse.

Svalehaleplaten har vært på markedet i over 120 år som forskalingsplate og armering for lette og lavtbyggende betongdekker på bærende konstruksjon av tre eller metall. Platene produseres av Doufor-fabrikken i Nederland, og har mange bruksområder.

Bæreevnen er i henhold til europeisk standard; EN 1990, EN1991, EN 1994 og EN 1995. Holdbarhet er minimum 50 år klasse X0/XC1, miljøklasse C1 og C2.

NB! For utvendig bruk på terrasser og svalganger (med brannkrav) skal platene pulverlakkeres for å oppnå miljøklasse C4 for utvendig klima.

Produktene våre selges gjennom byggevarehandelen i hele Norge. Ta også gjerne kontakt med oss om du skulle ha spørsmål.

Last ned monteringsanvisning

MONTERINGSVEILEDNING

Relaterte poster

25. mars 2021

Fornøyd kunde om Svalehaleplater

Kjell Oscar fra Tønsberg er en av mange som nylig har prøvd ut DUOFOR Svalehaleplater.

tore erichsen 30. april 2018

Strålende fornøyd med svalehaleplater

Byggmester Tore Erichsen er i gang med oppføring av to 4-manns boliger i idylliske omgivelser i Homborsund like ved Grimstad. Blant flotte turområder ved sjøen, landlige omgivelser og med samtidig sentrumsnær beliggenhet, er byggearbeidet godt i gang. Og dette prosjektet er han særs godt fornøyd med. Tore har nemlig prøvd svalehaleplater for første gang, etter […]

brann og lydskille 11. mai 2021

Brann og lydskille mellom enheter

Det stilles stadig større krav til utforming av våre bygg. Kravet til brannegenskaper og lydegenskaper er noen av kravene som må møtes og oppfylles. Med DUOFOR -svalehaleplater fra TIL-TAK kan du i dag skaffe deg fremtidens brann og lydskille mellom boenheter! Svalehaleplater og betong på trinnlydsstrimler gir ekstremt gode lyd og brannegenskaper og er fremtidens […]

opp

Lukk