PIR Isolasjon

Effektiv isolering

Med økende tidspress og kortere byggetider kreves raske og enkle løsninger fra produsenter og håndverkere. Den lave egenvekten og høye trykkfastheten til Pir Isolasjon gir store fordeler under montering. Som etterisolering kan platene brukes som kombinert dampsperre og isolasjon innvendig i bolig. Reformhus i Sverige benytter PIR isolasjon for å oppnå lavenergihus uten kuldebroer, samtidig som de går ned i veggtykkelse.

PIR Isolasjon

Effektiv isolering

Med økende tidspress og kortere byggetider kreves raske og enkle løsninger fra produsenter og håndverkere. Den lave egenvekten og høye trykkfastheten til Pir Isolasjon gir store fordeler under montering. Som etterisolering kan platene brukes som kombinert dampsperre og isolasjon innvendig i bolig. Reformhus i Sverige benytter PIR isolasjon for å oppnå lavenergihus uten kuldebroer, samtidig som de går ned på veggtykkelse.

Lav vekt og høy styrke

PIR sine isolasjonsløsninger gir store fordeler med lav varmeledningsevne, høy fuktbestandighet, lav vekt, høy styrke og stor brannmotstand. Regner man hele verdikjeden, samt levetiden og verdien til det endelige objektet, er PIR Isolasjon et miljøvennlig alternativ med bærekraftig fotavtrykk for kommende generasjoner. Produktene er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Lav varmeledningsevne

Det beste med PIR varmeisolasjon er den lave varmeledningsevnen, som betyr at du kan få tynnere konstruksjoner samtidig som du bedrer isolasjonsevnen. Varmeledningsevnen er over dobbelt så lav som mineralull og ca 50% lavere enn isopor. Det vil med andre ord si at den isolerer dobbelt så godt som mineralull og 50% bedre enn isopor.

Fuktbestandig og damptett

PIR Isolasjon består av en lukket cellestruktur med lav tetthet og gir svært god varmeisolasjon, trykkfasthet og fuktbestandighet. Materialet har lukkede celler og absorberer dermed ikke fuktighet. Ved installasjon med tapede/limte skjøter vil platene altså være en dampsperre i tillegg til over dobling av isoleringseffekt i forhold til mineralull.

Brannmotstand

Pir Isolasjon brenner ikke, men forkuller i brann. Isolasjonen har en dokumentert brannmotstand; B-s2,d0.
TermPIR® AL har eksempelvis følgende brannmotstand: min. 120 mm (REI 30), min. 100 mm (REI 15), 70 mm (RE 30).

Dobbel isoleringseffekt

Pir varmeisolasjon har en lambda-verdi på 0,022 W /mk.
Hvor mye PIR varmeisolasjon må man ha i konstruksjonen for å oppnå en viss U-verdi?

Utregning av varmeledningsmotstand gjøres ved å dividere tykkelse av isolasjonsmateriale i meter, på lambda-verdi. Hvis man skal finne u-verdi dividerer man tallet 1 på den samlede varmeledningsmotstanden som eksemplet under viser.

Utregning av u-verdiTykkelseLambda verdi Varmeledningsmotstand
     
     
     
Mineralull 0,20,045 4,444444444
Pir0,20,022 9,090909090909091
Sum varmeledningsmotsand   13,53535353490909
     
U-verdi = 1 dividert med varmeledningsmotstand: (kun PIR)   0,11
U-verdi nederst er utregnet med kun 20cm PIR isolasjon

I produktdatabladet under finner du tabell med en rekke u-verdier ved montering til forskjellige formål, og med forkjellige dimensjoner

Energieffektive og bærekraftige takkonstruksjoner

På større takflater kan vi levere 1,2 x 2,4 meter store plater. Stor platestørrelse vil effektivisere installasjonen ved å dekke en større takflate om gangen. Takket være platenes store overflateareal, men lave egenvekt, kan den veldig godt håndteres av en enkelt person. De lette og stive PIR-isolasjonsplatene er enkle å håndtere på arbeidsplassen, og kan deles med en standard sag eller kniv. Den høye trykkfastheten til PIR-isolasjonsplatene gjør det mulig å gå på platene under montering. Du slipper dermed å bygge separate gangveier på taket under installasjonen.

Polyisocyanurat (PIR)

PIR er en herdeplast som er typisk produsert som fast skum. PIR skiller seg fra PUR ved et høyere isocyanat/polyol-forhold, og ved bruk av andre polyoler og andre katalysatorer og tilsetningsstoffer. Med en passende katalysator reagerer isocyanatene med seg selv og danner isocyanurat, som gir relativt høy motstandsevne overfor høye temperaturer. De ferdige PIR-isoleringsproduktene har bedre brannegenskaper sammenlignet med PUR-skum som beskrives under. Materialet brenner ikke, men forkuller i brann og avgir ikke farlige gasser. Materialet er derfor svært godt egnet til innvendig bruk i boliger.

PUR-skum

PUR-skum finnes i fleksibel og stiv kvalitet. Fleksibelt PUR-skum lages i så mange varianter at det er vanskelig å generalisere, men har alltid en viss grad av åpen cellestruktur, og anvendes ofte i møbler og madrasser. Stivt PUR-skum har en lukket cellestruktur med lav tetthet, og er derfor svært varmeisolerende. PUR er lett antennelig, brenner med en klar, gul flamme når tennkilden fjernes, og avgir en stikkende lukt. Materialet kan dryppe med brennende dråper, som trekker tråder når de faller. PUR avgir isocyanat ved tilstrekkelig oppvarming. Materialet egner seg derfor ikke til bruk i bygninger.

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
TermPir
Product Name
TermPir-Al
Price
NOK 275
Product Availability
Available in Stock
DETALJER

PIR-isolasjonsløsninger gir store fordeler med lav varmeledningsevne, høy fuktbestandighet, lav vekt, høy styrke og stor brannmotstand. Regner man hele verdikjeden, samt levetiden og verdien til det endelige objektet, er PIR Isolasjon et miljøvennlig alternativ med bærekraftig fotavtrykk for kommende generasjoner. Produktene er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

opp

Lukk