Brann og lydskille mellom boenheter

Spar tid og reduser kostnadene, – samtidig som du hever kvaliteten!

Svalehaleplater gir deg fremtidens brann- og lydskille mellom boenheter. Duofor svalehaleplate er en lett forskalingsplate til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å bygge et lett og lavtbyggende betongdekke med stor styrke, lyd og brannmotstand direkte på bjelkelag. Med flytende gulv på trinnlydstrimler direkte på bjelkelag, oppnår svalehaleplatene lydklasse B mellom enheter, og brannegenskap REI 60 fra oversiden på bjelkelaget. Med svalehaleplater sparer man byggetid og effektiviserer byggeprosessen, samtidig som man forbedrer egenskapene!

Undersøkelse viser størst misnøye med lyd mellom enheter

Ifølge en undersøkelse om beboernes tilfredshet med nye boliger utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2008 var beboerne minst fornøyd med lydisoleringen mellom enheter, og mellom rom i boligen. Svalehaleplater er den eneste metoden som gir lydklasse B mellom enheter, samtidig som de reduserer byggehøyde, byggetid og kostnader. Les undersøkelse

Tradisjonell oppbygging:

240 kvm gulv på en 6-mannsbolig var kalkulert med 14 dager på 2 mann, med tunge manuelle arbeidsoperasjoner for å installere spon/gips/trinnlydsløsning som brann og lydskille mellom 1. og 2. etasje. Byggehøyde 104 mm. Lydklasse C. Brannklasse REI 30.

Et bedre alternativ:

240 kvm flytende svalehaleplate gulv på trinnlydstrimler ble lagt på 6 timer av 2 mann – mens de jobbet lett. Elektriker og rørlegger begynte arbeidet med varmekabler og rørgjennomføringer kl 12.00 samme dag, og fortsatte sitt arbeid neste dag frem til betongbilen kom. Pumpebil med B20 betong la ut hele dekket på 2 timer. Gulvet er ferdig lydisolert klasse B, brannisolert REI 60, og ferdig til flis/parkett eller sliping og voksing. Byggehøyde 60 mm.

Duofor svalehaleplater, ligger omtrent likt med tradisjonell oppbygging (2 lag spon+2 lag gips+trinnlydplater) når det gjelder kostpris på materialer.

Lydmålinger på svalehaleplate utført i ferdig bolig (feltmålt)

I byggeforskriftene (NS8175) stilles det krav til både luftlydnivå og trinnlydnivå mellom leiligheter som ligger over hverandre; lydklasse C.

Luftlyd: For gulv mellom leiligheter må luftlydnivået være større/mer enn 55 dB feltmålt. Trinnlyd: For gulv mellom leiligheter må trinnlydnivået være mindre/lavere enn 53 dB feltmålt.

Last ned og les lydmåling som er utført i ferdig innflyttet bolig, og gir lydklasse B etter dagens standard. Kravet til lyddemping er lydklasse C, så denne målingen ligger en klasse over.

Gevinst ved bruk av svalehaleplater:

– Kortere byggetid
– Enklere arbeidsoperasjoner (glade arbeidere)
– Lavere byggehøyde
– Lydklasse B mellom enheter (glade huseiere)
– Brannklasse REI 60 (trygge huseiere)

opp

Lukk