Betongkvalitet og herdeprosess

Betongkvalitet til oppføring av nye bygninger

Det kan benyttes både vanlig betong, og flytsparkel med tilsvarende styrke (min 25 MPa). Ved bruk av vanlig betong, benytt betongkvalitet B20 M90; B20 med D max 16 mm og 50% reduksjonsgrad.

Vanlig betong er kun egnet for utstøping av dekker under oppføring etasje for etasje, der man har mulighet for å holde betongen fuktig i hele herdetiden på 5-6 uker. Betongdekke med svalehaleplater er ekstremt tynne betongdekker. Da er det stor risiko for hurtig uttørking herdetiden.

Betongdekket må derfor dekkes med membranherder eller plastfolie umiddelbart etter utstøping for å hindre uttørking i den kritiske herdefasen. I den varme og tørre årstiden vil ikke membranherder være tilstrekkelig for å få et godt resultat. Betongdekket må i slike perioder vannes jevnlig og dekkes med plastfolie etterpå. Dette for å beholde fuktigheten i dekket så lenge som mulig. Ved opprettholdelse av høyest mulig fuktighet, vil betongdekket gjennom de neste 5-6 ukene opparbeide optimal styrke og smidighet – og redusere risiko for riss i dekket.

Betongkvalitet
Betongkvalitet
Betongkvalitet

Utstøping av dekker i eksisterende bygg, lukkede rom og rehabilitering

Ved utstøping i gamle/eksisterende bygg anbefaler vi å bruke bruke TIL-TAK pakningsmasse og plateskruer i alle skjøter, og flyt-sparkle dekkene. Flytsparkel forbrenner sin egen fuktighet, har rask herdetid og minimale spenninger i herdeprosessen. Dermed hindrer man tilføring av fukt til konstruksjonen, og man er klar for å bygge videre på gulvet i løpet av få dager.

opp

Lukk