Betongkvalitet og herdeprosess

Utstøping under oppføring av nye bygninger

Betong er kun egnet for utstøping av dekker under oppføring etasje for etasje, der man har mulighet for å holde betongen fuktig i hele herdetiden på 5-6 uker. Betongdekke med svalehaleplater er ekstremt tynne betongdekker. Da er det stor risiko for hurtig uttørking herdetiden.

Betongdekket skal derfor dekkes med membranherder eller plastfolie umiddelbart etter utstøping for å hindre uttørking i den kritiske herdefasen. Ved utstøping i varmt/tørt vær bør betongdekket vannes jevnlig med plastfolie oppå dekket for å beholde fuktigheten så lenge som mulig. Ved opprettholdelse av høyest mulig fuktighet, vil betongdekket gjennom de neste 5-6 ukene opparbeide optimal styrke og smidighet – og redusere risiko for riss i dekket.

Utstøping av dekker i eksisterende bygg og rehabilitering

Ved utstøping i gamle/eksisterende bygg anbefaler vi å bruke bruke TIL-TAK pakningsmasse og plateskruer i alle skjøter, og flyt-sparkle dekkene. Flytsparkel forbrenner sin egen fuktighet, har rask herdetid og minimale spenninger i herdeprosessen. Dermed hindrer man tilføring av fukt til konstruksjonen, og man er klar for å bygge videre på gulvet i løpet av få dager.

opp

Lukk