Avrettningsmasse på svalehaleplater

19. september 2022

Ofte er det hensiktsmessig å bruke avrettningsmasse på svalehaleplatene, istedenfor å bruke betong. I eksisterende bygg vil man først og fremst redusere fukt inn i bygget, da avrettingsmasser forbrenner sin egen fuktighet i løpet av få dager. Betong derimot skal holdes fuktig i inntil 6 uker, og tilfører bygget mye fukt. Samtidig oppnår man fordelene med kort herdetid og rette flater.

avrettningsmasse

Avrettningsmassen må ha en trykkstyrke på minimum 25 Mpa. Hey’di Rett på Gulvet Rapid, eller Mapei UNIPLAN ECO TDR er eksempeler på slike.

Det er ikke nødvendig at avrettningsmassen er fiberarmert. Følg alltid leverandørens anvisninger for bruk av sparkelmasser med hensyn til blandeforhold og herdetid.

Tetting av plateskjøter

Avrettningsmasser er svært tyntflytende når de legges. Det er derfor nødvendig at alle skjøter mellom platene tettes med TIL-TAK pakningsmasse som ikke herder. Sammen med plateskruer eller farmesrskruer holdes plateskjøtene tett selv om det ikke støpes umiddelbart etter at platene er montert.

Det er viktig å påføre pakningsmasse både på langs og på tvers.

Langs ytterkanter trykkes svalehaleplatene mot randisoleringen som følger med platene. Dersom det skulle være synlige åpninger også her, tettes disse med TIL-TAK pakningsmasse.

Forøvrig henviser vi til vår monteringsanvisning for andre detaljer.

opp

Lukk