Tilbygg på Bjerkøya

2. desember 2021

Støpt dekke over tilbygg på Bjerkøya i Sande

Huseier ønsket å utvide sokkeletasjen på sin enebolig, og etablere terrasse oppå tilbygget. Da trengte han et sterkt og isolert flett tak med så lav byggehøyde som mulig. Svaret på utfordringene ble svalehaleplater på bærende bjelkelag med påstøp og PIR isolering mellom bjelkene.

Vi viser her noen bilder fra prosjektet:

Bjerkøya
Eneboligen ligger flott til på vakre Bjerkøya i Sande

Bjelkelaget ligger langs med endeveggen på huset

Bjerkøya

Før svalehaleplatene kunne legges ut, måtte det klargjøres både inn mot vegg, og i ytterkant. Vi skar ut en spalte i ytterpanelen på husveggen, som bildet over viser. På denne måten kunne platene legges helt inn mot utlektingen i veggen. I ytterkant ble det kubbet, slik at det støpte dekket krager ut over murveggen.

Bjerkøya

Svalehaleplatene legges på tvers av bjelkelaget. Inne ved veggen, legges de mot en rockwool-remse, som både fungerer som forskaling og ekspansjonsfuge. For å oppnå ekstra styrke og stivhet, festes alle platene med skruer. Metoden kalles samvirkekonstruksjon, og handler om å få både det støpte dekket og bjelkene til å bære sammen, og dermed gi økt styrke til hele konstruksjonen.

Bjerkøya
Samvirkekonstruksjon, med skruer eller spiker i hver bølgeprofil

Vi festet en skråskåret lekte i ytterkant, slik at det kunne forskales en dryppkant. Deretter festet vi et forskalingsbord i riktig høyde utenpå denne. Høyden på dette bordet gir høyden på det støpte dekket.

Bjerkøya
cof

Bjerkøya


Det ble brukt enkle redskaper for å «disse» ut betongen, men resultatet ble upåklagelig

Avslutning mot vegg. Beslag skal komme inn under kledning, og over betongkant.
100mm PIR isolering mellom bjelkene
50mm PIR isolering under bjelkene

opp

Lukk