Tilbygg på Bjerkøya

2. desember 2021

Høsten 2021 ble det støpt dekke over tilbygg på Bjerkøya i Sande

Huseier ønsket å utvide sokkeletasjen på sin enebolig, og etablere terrasse oppå tilbygget. Da trengte han et sterkt og isolert flett tak med så lav byggehøyde som mulig. Svaret på utfordringene ble svalehaleplater på bærende bjelkelag med påstøp og PIR isolering mellom bjelkene.

Vi viser her noen bilder fra prosjektet:

Bjelkelaget ligger langs med endeveggen på huset

Før svalehaleplatene kunne legges ut, måtte det klargjøres både inn mot vegg, og i ytterkant. Som bildet viser, ble det skåret ut i ytterpanelen på husvegg, slik at det blir mulig å legge platene helt inn mot utlektingen i veggen. I ytterkant ble det kubbet, slik at det støpte dekket krager ut over murveggen.

Svalehaleplatene legges på tvers av bjelkelaget. Inne ved veggen, legges de mot en rockwool-remse, som både fungerer som forskaling og ekspansjonsfuge. For å oppnå ekstra styrke og stivhet, festes alle platene med skruer. Metoden kalles samvirkekonstruksjon, og handler om å få både det støpte dekket og bjelkene til å bære sammen, og dermed gi økt styrke til hele konstruksjonen.

Samvirkekonstruksjon, med skruer i hver bølgeprofil

I ytterkant ble det festet en skråskåret lekte, slik at det kunne forskales en dryppkant. Utenpå denne ble forsalingsbordet festet i korrekt høyde for den ferdige påstøpen.


Inne ved veggen legges det et armeringsnett, siden det der blir ekstra tykkelse på grunn av fallet som skal støpes.Det ble brukt enkle redskaper for å «disse» ut betongen, men resultatet ble upåklagelig

Avslutning mot vegg
Petter i farta

Emil venter på noe..
Flotteste utsikten

opp

Lukk