HODY

4. mars 2021

Hody og Afino forskalingsplater

Lav vekt, stor styrke og høy brannmotstandetasjeskille mellom enheter, forskalingsplate, kudekke, plass støpt dekke

opp

Lukk