Samvirkegulv i Arendal høsten 2019

9. desember 2021

Høsten 2019 begynte oppføringen av en flott funkis-villa på vakre Saltrød i Arendal

I dette bygget ønsket man å kunne benytte et vanlig bjelkelag av tre, men å likevel å kunne legge store marmor-fliser i hele hovedetasjen. Valget falt derfor på en løsningen med svalehaleplater. Man fester svalehaleplatene til bjelkelaget med skruer i hver eneste bølgeprofil. Når platene monteres på denne måten oppnås et samvirke mellom det støpte dekket og de bærende bjelkene, og resultatet blir et svært sterkt underlag for f. eks. fliser. Et Samvirkegulv eller ribbedekke m.a.o.

samvirkegulv

Et samvirkegulv oppnås ved at det etableres et samvirke mellom betongdekket og bjelkelaget. Dette skjer ved at skruene som fester platene ikke skrues helt ned. Skruehodet blir stående i høyde med toppen av plateprofilen, og de vil dermed feste seg til betongen når denne kommer på.

Her viser vi noen bilder fra prosjektet.

Det etableres et bjelkelaget i limtre
Svalehaleplatene er på plass.
Montering av plater er påbegynt
Samvirkegulv
Og plutselig er det etablert en platform.

Montering av et samvirkegulv er enkelt

Du kan lese mer om hvordan monter et samvirkegulv i vår monteringsanvisning.

Samvirkegulv
Store deler av etasjen utstyres med gulvvarme. Det legges derfor et tynt armeringsnett, slik at varmekabelen enkelt kan stripses fast.
Samvirkegulv
Samvirkegulv
Støpingen er her utført, etter alle kunstens regler.
Dermed er det bare å fortsette å reise bygget, og holde betongen fuktig i minst 6 uker
Huset begynner det å ta form

Samvirkegulv
Store marmorfliser i stue og kjøkken
Samvirkegulv

De store marmorflisene ligger nå trygt og godt på det solide underlaget av svalehaleplater og betong, et samvirkegulv med kun 50mm totaltykkelse over bjelkene.

Samvirkegulv
Samvirkegulv
Samvirkegulv

Dette er bare et av mange eksempler på at det kan være fordelaktig å bygge et samvirkegulv. Samvirkegulvet øker bæreevne og stivhet i bjelkelaget med intil 30%, noe som i sin tur redusere sjansen for setninger og sprekkdannelser i f.eks. fugene mellom fliser.

Samvirkegulv

Et stivt og sterkt samvirkegulv vil også være et godt gulv med tanke på lyddemping. Vi tenker da særlig på luftbåren lyd. For å oppnå best mulig lyddemping mellom etasjene, vil det beste være å montere svalehaleplatene flytende. Dette kan du lese mer om her.

opp

Lukk