Samvirkegulv i Arendal høsten 2019

9. desember 2021

Høsten 2019 begynte oppføringen av en flott funkis-villa på vakre Saltrød i Arendal

I dette bygget ønsket man å kunne benytte et vanlig bjelkelag av tre, men å likevel å kunne legge store marmor-fliser i hele hovedetasjen. Valget falt derfor på en løsningen med svalehaleplater. Svalehaleplatene ble festet til bjelkelaget med skruer i hver eneste bølgeprofil. Når platene monteres på denne måten oppnås et samvirke mellom det støpte dekket og de bærende bjelkene, og resultatet blir et svært «dødt» underlag for f. eks. fliser. Et samvirkegulv m.a.o.

Her viser vi noen bilder fra prosjektet.

Det etableres et bjelkelaget i limtre

Svalehaleplatene er på plass.
Platene begynner å bli lagt
Samvirkegulv
Og plutselig er det etablert en platform.

Et Samvirkegulv er lett å montere

Det oppnås et samvirke mellom betongdekket og bjelkelaget ved at skruene som fester platene ikke skrues helt ned. Skruehodet blir stående i høyde med toppen av plateprofilen, og de vil dermed feste seg til betongen når denne kommer på.

Du kan lese mer om hvordan monter et slikt gulv i vår monteringsanvisning.

Samvirkegulv
Store deler av etasjen skal utstyres med gulvvarme. Det legges derfor et tynt armeringsnett, slik at varmekabelen enkelt kan stripses fast.
Samvirkegulv
Samvirkegulv
Støpingen er her utført, etter alle kunstens regler.
Dermed er det bare å fortsette å reise bygget.
Det begynner det å ta form

Samvirkegulv
De store marmorflisene også kommet på plass.

De store marmorflisene ligger nå trygt og godt på det solide underlaget av svalehaleplater og betong, kun 50mm totaltykkelse over bjelkene.

Dette er bare et av mange eksempler på at det kan være fordelaktig å bygge et samvirkegulv. Samvirkegulvet sørger for maximal stivhet til bjelkelaget, noe som i sin tur redusere sjansen for setninger og sprekkdannelser i f.eks. fugene mellom fliser.

Et stivt og «dødt» gulv vil også være et godt gulv med tanke på lyddemping, og da særlig for luftbåren lyd. For å oppnå best mulig lyddemping mellom etasjene vil den beste metoden være å montere svalehaleplatene flytende. Dette kan du lese mer om her.

opp

Lukk