Gulvvarme på svalehaleplater

20. september 2022

Med gulvvarme oppnår man en jevn varmefordeling i rommet, samtidig som den gjennomsnittlige temperaturen kan senkes. Dette uten at det vil oppleves kaldere. Siden vi alle vet viktigheten av å være varm på føttene, er det derfor smart å planlegge en grunnoppvarming med gulvvarme. Med dagens energipriser kan det være ekstra lurt å tenke alternative energikilder som solfanger, vedovn med vannkappe, brønnboring og liknende. Det er god støtte å få fra Enova hvis man kombinerer flere av disse alternative kildene til oppvarming.

Mulig vi har sagt det før, men det gir god økonomi å velge svalehaleplater når man skal legge gulvvarme. Gulvvarme på svalehaleplater er først og fremst en rask og rasjonell måte å bygge varme gulv på, som korter ned byggetiden betraktelig og gir utførende entreprenør enkle arbeidsoperasjoner. Varmeegenskapene med varmefordeling i svalehaleplaten og betongdekke er også med på å gi positiv effekt.

Ved å montere gulvvarme på svalehaleplater, oppnår man flere fordeler. Varmen vil fordele seg jevnt over hele gulvflaten, siden stålplaten er en effektiv varmefordeler. Monteringen gjøres enkelt og effektivt, samtidig som byggehøyden på dekket holdes på et minimum.

Vannbåren gulvvarme

Ved montering av vannbåren varme på svalehaleplater, er monteringen av vannrørene gjort svært enkel. Spesielle stålklips-Duofor DuoKlip er utviklet for dette formålet. Vannrørene skal alltid legges på tvers av plateprofil som vist på bildene over. Klipsene er fjærbelastet og kan enkelt festes til plateprofilen. Justering av plasseringen er svært enkel, dersom det er nødvendig å gjøre endringer underveis.

Vannrørene klemmes på plass ned i klipsene. Ved buene i hver sløyfe ende kan det være nødvendig å bruke patentbånd og plateskruer for å holde buene nede.

Utformingen av festeklipsene er med på å trekke vannrørene helt ned mot stålplaten.  

Elektrisk varmekabel

Å støpe inn tradisjonell varmekabel i et svalehalegulv, er også svært enkelt. På større flater, kan det være hensiktsmessig å først legge på et tynt armeringsnett, for å kunne feste varmekabelen til dette ved hjelp av strips e.l.

For mindre flater, vil det være mulig å feste varmekablene til svalehaleplatene ved hjelp av kraftig tape, smeltelim, byggfug/lim e.l.

opp

Lukk