TIL-TAK Light på en «umulig» terrasse

14. juni 2023

TIL-TAK Light terrasseduk på et «umulig» utgangspunkt; påbygget gammel terrasse med skjøtte bjelker og svært sprikende bjelkeavstander.

I Nesbygda, langs Drammensfjorden, ligger dette huset nydelig plassert, med panoramautsikt utover fjorden. En stor terrasse i forkant av huset er gull verdt, men frem til nå har arealet under terrassen ikke vært et nyttbart areal på grunn av regnvann som drypper gjennom terrassegulvet. Ved å utføre en omfattende utlekting på gamle bjelker, kan TIL-TAK Light terrasseduk med forskjellige bredder monteres mellom bjelkene. Dermed får verandaen dobbel utnyttelse.

Utforinger på begge sider av bjelkene, og TIL-TAK grummurspapp over bjelker og utforinger = ny carport og utebod

utlekting

Den opprinnelige altanen på huset stakk kun 1,5 meter ut fra husvegg, og var kun en forlengelse av bjelkelaget innvendig i huset. For ca 20 år siden ble altanen bygget på og omgjort til en stor terrasse ved å laske på nye bjelker ved siden av de gamle altanbjelkene. Med varierende senteravstander mellom de gamle bjelkene fra opprinnelig altan, og nye bjelker lasket på de gamle skjeve, ble løsningen å fòre ut for å tilpasse de forskjellige standardbreddene på TIL-TAK Light terrasseduken.

Utlekting løser varierende senteravstander

Det er behov for varierende grad av utlekting. Noen lekter må splittes i kileform, mens andre «klosses» ut, for å gi riktig lysmål hele veien. Det er viktig å ha et likt og paralelt lysmål hele veien mellom bjelkene.

utlekting

Løsningen blir å bruke TIL-TAK Light , sammen med TIL-TAK grunnmurspapp. Ved å lekte ut på siden av de eksisterende bjelkene, justeres lysmålet mellom hver bjelke. På denne måten vil dukbredden beregnet for CC-50cm, eller til og med noen steder CC-40cm, kunne brukes.

Montering av terrasseduken gjøres aller enklest som vist i denne videoen

TIL-TAK grunnmurspapp

TIL-TAK grunnmurspapp er ingen hvilken som helst grunnmurspapp. Denne består av en 2mm tykk bitumen kjerne som sørger for tetting mot skruehull og spikerhull, og kommer i breddene 25cm og 33cm, slik at de dekker godt ut på hver side av bjelekene. Remser av TIL-TAK grunnmurspapp rulles så ut med innsiden av rullen ned mot underlaget, slik at den bøyer naturlig ned på hver side av bjelkene.

Ut mot enden brukes det 33 cm bredde på grunnmurspappen, siden to bjelker går paralellt med bare 10cm avstand. Den brede grunnmurspappen brukes også der utlektingen er ekstra stor, eller der det er utlekting på begge sider av bjelkene.

Nå er jobben med utlekting og montering av terrasseduken, samt utrulling av grunnmurspapp er ferdig. Det gjenstår kun å skru på nye terrassebord. Her står man fritt til å velge både type gulv, og type innfesting.

Det er altså fullt mulig å få en tett veranda, selv om utgangspunktet er både gammelt og unøyaktig. Besparelsene er store, i forhold til det å måtte bygge opp et helt nytt bjelkelag. Både med tanke på tid og penger!

opp

Lukk