TIL-TAK Light på nybygg

28. februar 2024

TIL-TAK Light terrasseduk er vel så godt egnet for nybygg som for ettermontering. Metoden for hvordan montere mest rasjonelt på nybygg er likevel veldig forkjellig fra metoden for ettermontering. I denne artikkelen beskriver vi hvordan man best monterer TIL-TAK Light terrassduk på nybygg.

Tre terrasseduken i plastprofilene før montering

Når man monterer terrasseduken på nybygg er aller enkleste og raskeste metode å tre plastprofilene inn på ferdige duklengder før plastprofilene festes til bjelkene. Man trenger ikke TIL-TAK pakningsmasse på denne monteringen, da man erstatter pakningsmassen med TIL-TAK grunnmurspapp på alle bjelkene.

på nybygg

Duken brettes opp langs kantbjelke inn ved vegg, og stiftes fast til denne.

på nybygg

TIL-TAK grunnmurspapp legges på hver bjelke med innsiden av rullen ned mot bjelken. Grunnmurspappen leder vannet rett ut på terrasseduken, sørger for tetting av skruehull fra terrassebordene. Denne monteringsmetoden er ikke avhengig av TIL-TAK pakningsmasse mellom bjelker og plastprofiler, og kan dermed benyttes hele året.

Grunnmurspapp i overgang vegg/terrassegulv på nybygg

Først monteres duken og grunnmurspappen langs bjelkene. Deretter bretter man TIL-TAK grunnmurspapp som et vinkelbeslag på baksiden av veggkledningen og ut over duken. På denne måten blir overgangen vellom vegg og terrassegulv helt tett.

opp

Lukk