Må man ta spesielle hensyn til oppbygningen når man skal bruke TIL-TAK Original på terrassen?

3. juni 2021

Det er viktig at terrassen er riktig dimensjonert. Bjelkelag f. eks bør som et minimum være dimensjonert etter standard bjelkelagstabell.  Dette fordi svikt i bjelkene vil kunne skape vibrasjoner, som forsterkes av platene, og dermed oppleves som støy.

Videre er det også svært viktig med diagonal avstivning av terrassen. Dette kan enkelt gjøres med stålbånd, som festes i kryss på undersiden av bjelkene. Dette blir jo skjult dersom man fester opp en himling. Denne avstivingen er særlig viktig siden bevegelser mellom stålplatene og treverket vil kunne skape så store belastninger på skruene at de kan ryke.

opp

Lukk