Trinnlydsplater

Du bør velge svalehaleplater framfor trinnlydsplater

Trinnlyd og luftlyd er vanlige utfordringer i mange byggeprosjekter. Den som tidlig i byggeprosessen tar hensyn til støy, allerede ved planlegging av gulvløsning, har mye å vinne. Tradisjonelt har trinnlydsplater sammen med gips og spon, i forskjellige kombinasjoner vært løsningen for å dempe for støy mot etasjen under.

Dette er en kompleks, kostbar og tidkrevende oppbygning.

Velger du DUOFOR svalehaleplater med et lett betongdekke på bjelkelag får du et solid gulv som blokkerer for trinnlyd og øker følelsen av komfort. Sammen med trinnlydsremser, og lydhimling fra undersiden, får du en løsningen der du lett kan oppnå lydklasse B mellom enheter, samtidig som du får svært gode brannhemmende egenskaper fra oversiden på bjelkelaget. (REI 60) En flytende gulvløsning, der det ikke er noen mekanisk forbindelse mellom gulvdekket og den bærende konstruksjonen under. Dette er med på å gi den beste lydisoleringen som kan oppnås i dag mellom etasjer.

Svalehaleplater for alle rom

Svalehaleplater egner seg godt for alle rom i huset. Det vil si baderom og våtrom, så vel som soverommet eller stuen. De kan brukes i alle typer rom der det ville være naturlig å bruke trinnlydsplater. Den stor forskjellen er graden av lyddemping du vil oppnå. Denne er vesentlig bedre med svalehaleplater!

Alle de store byggevarekjedene i Norge fører svalehaleplate, og har god kjennskap til produktene fra TIL-TAK. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for råd og tips.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor burde jeg velge svalehaleplater framfor trinnlydsplater?

DUOFOR svalehaleplater gjør det enkelt å bygge lette, råsterke betonggulv på bjelkelag. Når svalehaleplatene monteres som et flytende gulv på trinnlydstrimler, oppnås en meget god lyddempende effekt. Svalehaleplaten blir en del av konstruksjonen. I mange tilfeller kan den styrke eksiterende konstruksjon med opptil 30%.

Kostnadsmessig er svalehaleplaten på samme prisnivå som tilsvarende løsning med 2 lag spon, 2 lag gips og trinnlydsplater. Til gjengjeld har TIL-TAK sin svalehalsplate flere klare fordeler. I tillegg til store besparelser i monteringsarbeidet får du kortere byggetid, lavere byggehøyde, enkle arbeidsoperasjoner, lydklasse B mellom enheter og brannklasse REI 60. Med andre ord – her er det flere gode grunner til å tenke annerledes enn tradisjonelle trinnlydsplater.

Er det noen rom som er bedre egnet for svalehaleplater?

Svalehaleplater egner seg godt for alle rom i huset. Det vil si baderom og våtrom, så vel som soverommet eller stuen. De kan brukes i alle typer rom der det ville være naturlig å bruke trinnlydsplater. Den stor forskjellen er graden av lyddemping du vil oppnå. Denne er vesentlig bedre med svalehaleplater!

Er det noe jeg må huske på før montering?

Før montering er det greit å vite et par ting. Rockwool kantisolering legges langs alle yttervegger og mot alle kanter (Piper, bærevegger osv). Denne danner en brannsikker og fleksibel fuge mot vegger. Profilretningen skal legges vinkelrett på bjelkelaget, tydelig merking av svaleplatene gjør det enkelt å koble platene sammen. Platene legges og blir en del av konstruksjonen, festes med kamspiker eller skruer til underlaget og danner et meget stabilt underlag.

Ved installasjon av gulvvarme må du også huske på at gulvvarmerør skal monteres på tvers av profilretningen, og at det skal være minimum 20 mm betong over varmerørene.

Les mer om montering på våre nettsider, der vil du også finne instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg godt på vei i jobben.

Hva er minste gulvtykkelse for svalehaleplater?

Minste mm-tykkelse for gulv (Plate + betong i alt):
Standardgulv i bolig: 16 + 20 mm = ca. 36 mm
Standardgulv i næringsbygg: 16 + 30 mm = ca. 46 mm
Lydisolerende 10 + 16 + 34 mm = ca. 60 mm
Gulvvarmerør 16 + 20 + 20 mm = ca. 56 mm

opp

Lukk