DUOFOR svalehaleplater

Fremtidens brann- og lydskille mellom boenheter

Duofor svalehaleplate er en lett forskalingsplate til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å bygge et lett og lavtbyggende betongdekke med stor styrke, lyd og brannmotstand direkte på bjelkelag.

DUOFOR svalehaleplater

Fremtidens brann- og lydskille mellom boenheter

Duofor svalehaleplate er en lett forskalingsplate til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å bygge et lett og lavtbyggende betongdekke med stor styrke, lyd og brannmotstand direkte på bjelkelag.

Brann- og lydskille mellom boenheter

Med flytende gulv på trinnlydstrimler direkte på bjelkelag, oppnår svalehaleplatene lydklasse B mellom boenheter, og brannegenskap REI 60 fra oversiden på bjelkelaget.

Utvendig svalgang med brannkrav

Svalehaleplater egner seg ypperlig for å anlegge utvendige svalganger

Samvirkekonstruksjon/

Ribbedekke - opplevelsen av et 200 mm tykt betonggulv

Støpt gulv på Duofor svalehaleplater som er festet til bjelkelaget, gir et gulv med høy bæreevne og stabilitet.

Betongkvalitet og herdeprosess

Betongdekke med svalehaleplate er ekstremt tynne betongdekker. Da er det viktig at man gjør ting på riktig måte

Gulvvarme på svalehaleplate

Svalehaleplaten er underlag og varmefordeling for gulvvarme i tillegg til å være et sterkt, brannhemmende og lyddempende gulv. 

Beregninger av bæreevne

Bæreevnen er i henhold til europeisk standard; EN 1990, EN1991, EN 1994 og EN 1995. For enkelt innsyn i egenskapene etter disse standardene, last ned belastningstabell under.

Dette viste du antagelig ikke om Svalehaleplater:

Lette å jobbe med (kun 7 kg pr plate)

Lette å bearbeide ( bearbeides lett med stikksag, håndsirkelsag osv.)

Sparer mange timer arbeid (Sammenlignet med tradisjonell oppbygning med lyd og brannkrav)

Ofte stilte spørsmål:

Mange spørsmål går ofte igjen. Kanskje du finner svar på det du lurer på her?

Er det noen rom som er bedre egnet for svalehaleplater?

Svalehaleplater egner seg godt for alle rom i huset. Det vil si baderom og våtrom, så vel som soverommet eller stuen. De kan brukes i alle typer rom der det ville være naturlig å bruke trinnlydsplater. Den stor forskjellen er graden av lyddemping du vil oppnå. Denne er vesentlig bedre med svalehaleplater!

Hva er det viktig å ha i tankene når man jobber med svalehaleplater?

Betongdekke med svalehaleplater er ekstremt tynne betongdekker. Det er meget viktig å følge gitte instrukser for flytende gulv for et optimalt resultat. Økt betongmengde og ingen tildekking eller membranherder gir risiko for riss og spenninger i dekket. Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Betongen skal ikke være sterkere enn B20. Sterkere betong, slik som B30, vil gi store spenninger og risiko for riss i dekket, samt skape uønsket kantreis. Anbefalt høyde på betongdekket på 50mm bør ikke overskride mer enn +/- 15 mm. Økt mengde i kombinasjon med økt betongstyrke vil gi fatale resultater. Dette kan føre til at dekket må rives og bygges opp på nytt.
  • Betongdekket skal dekkes med membranherder umiddelbart etter utstøping. Membranherderen sprøytes på dekket mens betongen enda er våt. Denne sørger for minst mulig uttørking i den kritiske herde-fasen. Ved riktig bruk av membranherder vil betongdekket gjennom de neste 2-3 ukene opparbeide optimal styrke og smidighet. Man reduserer slik risiko for riss i dekket.

Hva er minste gulvtykkelse for svalehaleplater?

Minste mm-tykkelse for gulv (Plate + betong i alt):
Standardgulv i bolig: 16 + 20 mm = ca. 36 mm
Standardgulv i næringsbygg: 16 + 30 mm = ca. 46 mm
Lydisolerende 10 + 16 + 34 mm = ca. 60 mm
Gulvvarmerør 16 + 20 + 20 mm = ca. 56 mm

Hva må jeg tenke på før montering av svalehaleplater?

Før montering er det greit å vite et par ting. Rockwool kantisolering legges langs alle yttervegger og mot alle kanter (Piper, bærevegger osv). Denne danner en brannsikker og fleksibel fuge mot vegger. Profilretningen skal legges vinkelrett på bjelkelaget, tydelig merking av svaleplatene gjør det enkelt å koble platene sammen. Platene legges og blir en del av konstruksjonen, festes med kamspiker eller skruer til underlaget og danner et meget stabilt underlag.

Ved installasjon av gulvvarme må du også huske på at gulvvarmerør skal monteres på tvers av profilretningen, og at det skal være minimum 20 mm betong over varmerørene.

Les mer om montering på våre nettsider, der vil du også finne instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg godt på vei i jobben.

Hvor ligger besparelser i å bruke svalehaleplater?

Det er store muligheter for besparelser i monteringen av svalehaleplater som flytende gulv, og vi ønsker å gi et eksempel på dette:

240 kvadratmeter gulv på en 6-mannsbolig var kalkulert med en arbeidstid på 14 dager med behov for 2 mann for å installere en løsning med spon/gips/trinnlyd. Dette er tunge manuelle arbeidsoperasjoner. Byggehøyde var 104 mm tykk og ville gi lydklasse C og brannklasse REI 30. Med flytende gulv av svalehaleplater ble 240 kvadratmeter gulv lagt på 6 timer av 2 mann relativt enkelt. Elektriker og rørlegger påbegynte arbeidet med varmekabler og rørgjennomføringer kl 12.00 samme dag, og fortsatte neste dag frem til betongbilen ankom. En pumpebil med B20 betong kom på andre dagen og la ut hele dekket på 2 timer. Gulvet var da ferdig til flis/parkett eller sliping og voksing. Total byggehøyde var 60 mm tykk, lydklasse B og brannklasse REI 60. Total byggetid spart var 9 av 10 dager.

Hvorfor burde jeg velge svalehaleplater framfor trinnlydsplater?

DUOFOR svalehaleplater gjør det enkelt å bygge lette, råsterke betonggulv på bjelkelag. Når svalehaleplatene monteres som et flytende gulv på trinnlydstrimler, oppnås en meget god lyddempende effekt. Svalehaleplaten blir en del av konstruksjonen. I mange tilfeller kan den styrke eksiterende konstruksjon med opptil 30%.

Kostnadsmessig er svalehaleplaten på samme prisnivå som tilsvarende løsning med 2 lag spon, 2 lag gips og trinnlydsplater. Til gjengjeld har TIL-TAK sin svalehalsplate flere klare fordeler. I tillegg til store besparelser i monteringsarbeidet får du kortere byggetid, lavere byggehøyde, enkle arbeidsoperasjoner, lydklasse B mellom enheter og brannklasse REI 60. Med andre ord – her er det flere gode grunner til å tenke annerledes enn tradisjonelle trinnlydsplater.

MONTERINGSVEILEDNING

Relaterte poster

25. mars 2021

Fornøyd kunde om Svalehaleplater

Kjell Oscar fra Tønsberg er en av mange som nylig har prøvd ut DUOFOR Svalehaleplater.

tore erichsen 30. april 2018

Strålende fornøyd med svalehaleplater

Byggmester Tore Erichsen er i gang med oppføring av to 4-manns boliger i idylliske omgivelser i Homborsund like ved Grimstad. Blant flotte turområder ved sjøen, landlige omgivelser og med samtidig sentrumsnær beliggenhet, er byggearbeidet godt i gang. Og dette prosjektet er han særs godt fornøyd med. Tore har nemlig prøvd svalehaleplater for første gang, etter […]

brann og lydskille 11. mai 2021

Brann og lydskille mellom enheter

Det stilles stadig større krav til utforming av våre bygg. Kravet til brannegenskaper og lydegenskaper er noen av kravene som må møtes og oppfylles. Med DUOFOR -svalehaleplater fra TIL-TAK kan du i dag skaffe deg fremtidens brann og lydskille mellom boenheter! Svalehaleplater og betong på trinnlydsstrimler gir ekstremt gode lyd og brannegenskaper og er fremtidens […]

opp

Lukk