Vi hjelper deg å bygge for fremtiden


Det skal være gøy å bygge med løsninger fra TIL-TAK AS. Med innovative produktløsninger sørger vi for at du som entreprenør, byggherre, borettslag og huseier kan heve kvaliteten i bygget samtidig som du jobber lett, og sparer penger.

Vi hjelper deg å bygge for fremtiden


Det skal være gøy å bygge med løsninger fra TIL-TAK AS. Med innovative produktløsninger sørger vi for at du som entreprenør, byggherre, borettslag og huseier kan heve kvaliteten i bygget samtidig som du jobber lett, og sparer penger.

BEREGNINGSKALKULATOR

Beregn hva du trenger til terrassen din her

KLIKK HER

Duofor svalehaleplate

Fremtidens brann- og lydskille mellom enheter

Duofor svalehaleplate er en lett forskalingsplate til tynne betongdekker på bjelkelag. Denne platen gir deg en unik mulighet til å bygge et lett og lavtbyggende betongdekke med stor styrke, lyd og brannmotstand direkte på bjelkelag. Med flytende gulv på trinnlydstrimler direkte på bjelkelag, oppnår svalehaleplatene lydklasse B mellom enheter, og brannegenskap REI 60 fra oversiden på bjelkelaget. Med svalehaleplater sparer man byggetid og effektiviserer byggeprosessen, samtidig som man forbedrer egenskapene!

Spar tid og kostnad samtidig som du hever kvaliteten

Tradisjonell oppbygging:

240 kvm gulv på en 6-mannsbolig var kalkulert med 14 dager på 2 mann, med tunge manuelle arbeidsoperasjoner for å installere spon/gips/trinnlydsløsning som brann og lydskille mellom 1. og 2. etasje. Byggehøyde 104 mm. Lydklasse C. Brannklasse REI 30.

Et bedre alternativ:

240 kvm flytende svalehaleplate gulv på trinnlydstrimler ble lagt på 6 timer av 2 mann – mens de jobbet lett. Elektriker og rørlegger begynte arbeidet med varmekabler og rørgjennomføringer kl 12.00 samme dag, og fortsatte sitt arbeid neste dag frem til betongbilen kom. Pumpebil med B20 betong la ut hele dekket på 2 timer. Gulvet er ferdig lydisolert klasse B, brannisolert REI 60, og ferdig til flis/parkett eller sliping og voksing. Byggehøyde 60 mm.

Duofor svalehaleplater, ligger omtrent likt med tradisjonell oppbygging (2 lag spon+2 lag gips+trinnlydplater) når det gjelder kostpris på materialer.

Undersøkelse viser størst misnøye med lyd mellom enheter

Ifølge en undersøkelse om beboernes tilfredshet med nye boliger utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2008 var beboerne minst fornøyd med lydisoleringen mellom enheter, og mellom rom i boligen. Svalehaleplater er den eneste metoden som gir lydklasse B mellom enheter, samtidig som de reduserer byggehøyde, byggetid og kostnader.

Lydmålinger på svalehaleplate utført i ferdig bolig (feltmålt)

I byggeforskriftene (NS8175) stilles det krav til både luftlydnivå og trinnlydnivå mellom leiligheter som ligger over hverandre; lydklasse C.

Luftlyd: For gulv mellom leiligheter må luftlydnivået være større/mer enn 55 dB feltmålt. Trinnlyd: For gulv mellom leiligheter må trinnlydnivået være mindre/lavere enn 53 dB feltmålt.

Last ned og les lydmåling som er utført i ferdig innflyttet bolig, og gir lydklasse B etter dagens standard. Kravet til lyddemping er lydklasse C, så denne målingen ligger en klasse over.

Gevinst ved bruk av svalehaleplater:

– Kortere byggetid
– Enklere arbeidsoperasjoner (glade arbeidere)
– Lavere byggehøyde
– Lydklasse B mellom enheter (glade huseiere)
– Brannklasse REI 60 (trygge huseiere)

Samvirkekonstruksjon/Ribbedekke; -opplevelsen av et 200 mm tykt betonggulv

Støpt gulv på Duofor svalehaleplater som er festet til bjelkelaget, gir et gulv med høy bæreevne og stabilitet.

Når Forsvarsbygg skulle sette opp nytt forsyningslager på Svalbard, falt valg av dekke på svalehaleplater. Støpt dekke på mark slik vi er vant til å bygge solide betonggulv her på fastlandet, er ikke mulig på Svalbard. På grunn av permafrost, må alle bygg på Svalbard settes på peler. Den unike sammenkoblingen av et tynt men råsterkt betongdekke i samspill med trebjelker som fungerer som ribber i betongdekket, gir ekstremt god bæreevne med lav vekt.

Utvendig svalgang med brannkrav

Pulverlakkerte svalehaleplater for utvendig bruk. Plater med ekstra armeringsnett og 75 mm byggehøyde gir REI 60 på svalganger og balkonger.
Fritt spenn mellom husvegg og drager i ytterkant på opptil 2,5 meter. Platene understøttes minimum per meter under installasjon og utstøping.

Betongkvalitet og herdeprosess

Betongdekke med svalehaleplate er ekstremt tynne betongdekker. Da er det viktig at man gjør ting på riktig måte:
1: Betongen skal ikke være sterkere enn B20!
Sterkere betong (feks B30) vil gi store spenninger og riss i dekket, samt skape uønsket kantreis. Anbefalt høyde på betongdekket (50 mm) bør ikke overskrides mer enn +/- 15 mm. Økt mengde i kombinasjon med økt betongstyrke vil gi fatale resultater. Dette kan føre til at dekket må rives og bygges opp på nytt.

2: Betongdekket skal dekkes med membranherder umiddelbart etter utstøping. Membranherderen sprøytes på dekket mens betongen enda er våt. Denne sørger for minst mulig uttørking i den kritiske herdefasen. Ved riktig bruk av membranherder vil betongdekket gjennom de neste 2-3 ukene opparbeide optimal styrke og smidighet – og redusere risiko for riss i dekket.

Gulvvarme på svalehaleplate

Svalehaleplaten er underlag og varmefordeling for gulvvarme i tillegg til å være et sterkt, brannhemmende og lyddempende gulv. Vannbåren varme festes med Duoklips, ref. bildene under. De er meget enkle å plassere og kan justeres helt uten verktøy.

Elektriske varmekabler på svalehaleplater

Elektriske kabler kan festes direkte på platene ved hjelp av tape eller limpistol. Eller man kan klipse de til et armeringsnett oppå platene.

Beregninger av bæreevne

Bæreevnen er i henhold til europeisk standard; EN 1990, EN1991, EN 1994 og EN 1995. For enkelt innsyn i egenskapene etter disse standardene, last ned belastningstabell under.

TEKNISKE DETALJER

Platebredde . . . . . . . . . . . . . . . . 630 mm
Dekkbredde . . . . . . . . . . . . . . . . . 590/610 mm
Følgende standardlengder kan leveres:
1300 mm (dekker 2 fakk med CC/600 bjelkeavstand)
1900 mm (dekker 3 fakk med CC/600 bjelkeavstand)
Lengder på forespørsel fra . . . . . . . . . . . . . . 500 mm

Spesifikasjoner

Stålkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ S320
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Z 275 g/m 2
Ståltykkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 mm
Flens-bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38/34 mm
Høyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mm
Vekt 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,85 kg/m 2

Svalehaleplate

Iht. europeisk standard;
EN 1090, EN 1994, EN 10326, EN 10143 og DIN 18807

Holdbarhet

Holdbarhet iht. europeisk standard;
minimum 50 år klasse X0/XC1, miljøklasse C1 og C2

Brannsikkerhet

Iht. europeisk standard;
EN 1990, EN 1991, EN 1994 og EN 1995

Lydisolering

Iht. europeisk standard;
luftlyd EN-ISO 717-1, EN ISO 140-3 og EN 12354-1
kontaktlyd EN-ISO 717-2 EN ISO 140-6 og EN 12354-2
For egne lydmålinger med resultat klasse B, last ned måling under:

Bæreevne

Iht. europeisk standard; EN 1990, EN 1991, EN 1994 og EN 1995

Undersøkelser og beregninger

Iht. europeisk standard; Eurocode 0, 1, 2, 3, 4 og 5

MINSTE GULVTYKKELSER

Plate + betong i alt
Standardgulv i bolig 16 + 20 mm ca. 36mm
Standardgulv i næringsbygg 16 + 30 mm ca. 46 mm
Lydisolerende 10 + 16 + 34 mm ca. 60 mm
Gulvvarme rør 16 + 20 + 20 mm ca. 56 mm

Platene produseres av Doufor-fabrikken i Nederland, og bærer på over 100 års erfaring til bruk i industri og bolig, med ekstremt mange bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Mange spørsmål går ofte igjen. Kanskje du finner svar på det du lurer på her?

Er det noen rom som er bedre egnet for svalehaleplater?

Svalehaleplater egner seg godt for alle rom i huset. Det vil si baderom og våtrom, så vel som soverommet eller stuen. De kan brukes i alle typer rom der det ville være naturlig å bruke trinnlydsplater. Den stor forskjellen er graden av lyddemping du vil oppnå. Denne er vesentlig bedre med svalehaleplater!

Hva er det viktig å ha i tankene når man jobber med svalehaleplater?

Betongdekke med svalehaleplater er ekstremt tynne betongdekker. Det er meget viktig å følge gitte instrukser for flytende gulv for et optimalt resultat. Økt betongmengde og ingen tildekking eller membranherder gir risiko for riss og spenninger i dekket. Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Betongen skal ikke være sterkere enn B20. Sterkere betong, slik som B30, vil gi store spenninger og risiko for riss i dekket, samt skape uønsket kantreis. Anbefalt høyde på betongdekket på 50mm bør ikke overskride mer enn +/- 15 mm. Økt mengde i kombinasjon med økt betongstyrke vil gi fatale resultater. Dette kan føre til at dekket må rives og bygges opp på nytt.
  • Betongdekket skal dekkes med membranherder umiddelbart etter utstøping. Membranherderen sprøytes på dekket mens betongen enda er våt. Denne sørger for minst mulig uttørking i den kritiske herde-fasen. Ved riktig bruk av membranherder vil betongdekket gjennom de neste 2-3 ukene opparbeide optimal styrke og smidighet. Man reduserer slik risiko for riss i dekket.

Hva er minste gulvtykkelse for svalehaleplater?

Minste mm-tykkelse for gulv (Plate + betong i alt):
Standardgulv i bolig: 16 + 20 mm = ca. 36 mm
Standardgulv i næringsbygg: 16 + 30 mm = ca. 46 mm
Lydisolerende 10 + 16 + 34 mm = ca. 60 mm
Gulvvarmerør 16 + 20 + 20 mm = ca. 56 mm

Hva må jeg tenke på før montering av svalehaleplater?

Før montering er det greit å vite et par ting. Rockwool kantisolering legges langs alle yttervegger og mot alle kanter (Piper, bærevegger osv). Denne danner en brannsikker og fleksibel fuge mot vegger. Profilretningen skal legges vinkelrett på bjelkelaget, tydelig merking av svaleplatene gjør det enkelt å koble platene sammen. Platene legges og blir en del av konstruksjonen, festes med kamspiker eller skruer til underlaget og danner et meget stabilt underlag.

Ved installasjon av gulvvarme må du også huske på at gulvvarmerør skal monteres på tvers av profilretningen, og at det skal være minimum 20 mm betong over varmerørene.

Les mer om montering på våre nettsider, der vil du også finne instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg godt på vei i jobben.

Hvor ligger besparelser i å bruke svalehaleplater?

Det er store muligheter for besparelser i monteringen av svalehaleplater som flytende gulv, og vi ønsker å gi et eksempel på dette:

240 kvadratmeter gulv på en 6-mannsbolig var kalkulert med en arbeidstid på 14 dager med behov for 2 mann for å installere en løsning med spon/gips/trinnlyd. Dette er tunge manuelle arbeidsoperasjoner. Byggehøyde var 104 mm tykk og ville gi lydklasse C og brannklasse REI 30. Med flytende gulv av svalehaleplater ble 240 kvadratmeter gulv lagt på 6 timer av 2 mann relativt enkelt. Elektriker og rørlegger påbegynte arbeidet med varmekabler og rørgjennomføringer kl 12.00 samme dag, og fortsatte neste dag frem til betongbilen ankom. En pumpebil med B20 betong kom på andre dagen og la ut hele dekket på 2 timer. Gulvet var da ferdig til flis/parkett eller sliping og voksing. Total byggehøyde var 60 mm tykk, lydklasse B og brannklasse REI 60. Total byggetid spart var 9 av 10 dager.

Hvorfor burde jeg velge svalehaleplater framfor trinnlydsplater?

DUOFOR svalehaleplater gjør det enkelt å bygge lette, råsterke betonggulv på bjelkelag. Når svalehaleplatene monteres som et flytende gulv på trinnlydstrimler, oppnås en meget god lyddempende effekt. Svalehaleplaten blir en del av konstruksjonen. I mange tilfeller kan den styrke eksiterende konstruksjon med opptil 30%.

Kostnadsmessig er svalehaleplaten på samme prisnivå som tilsvarende løsning med 2 lag spon, 2 lag gips og trinnlydsplater. Til gjengjeld har TIL-TAK sin svalehalsplate flere klare fordeler. I tillegg til store besparelser i monteringsarbeidet får du kortere byggetid, lavere byggehøyde, enkle arbeidsoperasjoner, lydklasse B mellom enheter og brannklasse REI 60. Med andre ord – her er det flere gode grunner til å tenke annerledes enn tradisjonelle trinnlydsplater.

MONTERINGSVEILEDNING

Relaterte poster

om svalehaleplater 25. mars 2021

Fornøyd kunde om Svalehaleplater

Kjell Oscar fra Tønsberg er en av mange som nylig har prøvd ut DUOFOR Svalehaleplater.

30. april 2018

Strålende fornøyd med svalehaleplater

Byggmester Tore Erichsen er i gang med oppføring av to 4-manns boliger i idylliske omgivelser i Homborsund like ved Grimstad. Blant flotte turområder ved sjøen, landlige omgivelser og med samtidig sentrumsnær beliggenhet, er byggearbeidet godt i gang. Og dette prosjektet er han særs godt fornøyd med, han har nemlig prøvd svalehaleplater for første gang, etter […]

brann og lydskille 11. mai 2021

Brann og lydskille mellom enheter

Det stilles stadig større krav til utforming av våre bygg. Kravet til brannegenskaper og lydegenskaper er noen av kravene som må møtes og oppfylles. Med DUOFOR -svalehaleplater fra TIL-TAK kan du i dag skaffe deg fremtidens brann og lydskille mellom boenheter! Svalehaleplater og betong på trinnlydsstrimler gir ekstremt gode lyd og brannegenskaper og er fremtidens […]

opp

Lukk

  • Registrer deg
Mistet passordet ditt? Skriv inn brukernavn eller e-post adresse. Vi sender en link for å lage et nytt passord på e-post.