Sponplater eller svalehaleplater?

16. mai 2022

Sponplater i gulvet eller Svalehaleplater?
Tradisjonelt brukes sponplater til gulv i norske tre-bygg. Uavhengig av om det skal være vannbåren varme, lydisolering mellom enheter baderom/våtrom.
Sponplaten har til nå vært et selvfølgelig valg på grunn av lett tilgjengelig og rimelig råmateriale.
Tradisjonen tro har vi brukt denne løsningen, og utviklet nye løsninger med samme basismateriale som hovedingrediens, men tilpasset til forskjellige formål. Eks vannfast spon for våtrom, slissespon ++++ for tilfredsstillende lydisolering, og varmefordelingsplater for fordeling av gulvvarme. Sponplaten har over flere tiår blitt en kjent og trygg løsning.
Men dagens krav til bolig har endret seg drastisk over de samme tiårene. Det er ikke lenger så lett å etterkomme dagens krav til effektivitet, lydisolering, stabilitet/bæreevne, fuktbestandighet og varmefordeling med de nordiske tradisjonelle basismaterialene.

Her er svalehaleplaten en «problemløser» som innfrir alle ønsker til fremtidens bygg. Svalehaleplater med en tynn påstøp er mindre kjent i Norden, men utviklet og brukt i over 100 år i samvirke med trebjelkelag i store deler av Europa. For å imøtekomme dagens og fremtidens krav til kvalitet, effektivitet, lydisolering samt høy bæreevne på lange frispenn er det mange gode grunner til å se nærmere på dette alternativet. Du kan lese mer om systemet her.

Svalehaleplaten har mange fordeler som gir store utslag i økonomien til ethvert byggeprosjekt, såvel som kvalitet i ferdig bygg. Spesiellt i flerbolighus der det er krav til brann og lydisolering mellom enhetene; både innvendige dekker og utvendige svalganger/rømningsveier. Med svalehaleplater flytende på trinnlydremser på bjelkelaget oppnår man lydegenskaper og brannegenskaper langt bedre enn minimumskravet. Samtidig som man installerer svalehaleplate løsningen med få og enkle operasjoner som sparer byggetiden til 1/10 av tradisjonell montering med sponplater.

Under ser du et regnestykke der kostnadene for et lydgulv sammenlignes. (Dette er basert på priser i markedet våren 2022)

Svalehaleplater lydgulv:

Som regnestykket under viser, er materialkostnadene nesten de samme. Den store besparelsen kommer først og fremst på antall timer som må brukes. Det er langt færre kilo med materiell som skal bæres og legges på plass, sammenlignet med sponplater. Dette gir gevinster også for bygningsarbeiderne.

Svalehaleplater, trinnlydstrimler + betong per kvm: ca kr 787,- eks mva veil. priser
Detaljer:
Svalehaleplater med tilbehør 707,- (Priser hentet fra nobb.no 05.05.2022)
Betong: 80,- (*grunnlag kr 2000,- per m3)
Montering og støpearbeid 100 kvm: 4800,- (kr 500,- per time, 9,6 timer)
Montering og støpearbeid per kvm: 48,-

Totalt ferdig lagt svalehaleplate gulv per kvm: kr 835,-

Sponplater lydgulv:

Slisse-gulvspon 22mm, trinnlydplater 20mm, gulvgips 13mm, sponplater 22mm:
ca kr 795,-  per kvm eks mva veil. priser. (Priser hentet fra monter.no 05.05.2022)
Montering: 100 kvm: 31.200,- (kr 500,- per time, 62,4 timer) Montering per kvm: 312,-
Totalt ferdig lagt sponplate gulv per kvm: kr 1107,-

sponplater

Differanse pris ferdig gulv: Svalehaleplateløsningen kommer ut kr 272,- per kvm lavere pris enn sponplategulvet

Dersom dette vakte din nysgjerrighet, så ikke nøl med å ta kontakt!

opp

Lukk