Fall mot vegg

19. mai 2022

I noen tillfeller er det ønskelig å ha fall inn mot vegg. Dette er enkelt å løse, men krever en litt annen fremgangsmåte ved montering av produktene våre.

TIL-TAK Light – fall inn mot vegg

I praksis så monteres alt som beskrevet i vår monteringsanvisning, bare snudd 180 grader i forhold til husveggen. Fliken på ca 5 cm brettes over forkantbord, før denne enten dekkes med grunnmurspapp og terrassebord, eller bare terrassebord. (Ved ettermontering blir det i praksis ingen forskjell i forhold til standard montering)

Med takrenne montert innerst mot grunnmuren vil det i mange tilfeller være enklere å koble seg på allerede eksisterende nedløpsrør.

fall mot vegg

TIL-TAK Original – montering motsatt vei

Ved montering av TIL-TAK Original med fall motsatt vei er det ingen spesielle hensyn å ta, annet enn å sørge for at dryppen fra den dypeste plata havner midt i takrenna. Man må m.a.o. begynne innerst ved husveggen med den dypeste plata, og jobbe seg utover. Se monteringsanvisning, og tenk at alt roteres 180 grader.

Det kan i mange situasjoner være nødvendig å tenke litt kreativt. Det er ikke alle mulige situasjoner vi har gode beskrivelser på, i alle fall ikke enda. Men skulle du komme borti en utfordring der du ikke finner ut av hva du burde gjøre, så ikke nøl med å ta kontakt. Kanskje har vi vært borti lignende problemstilling tidligere, eller vi kan i fellesskap komme fram til den beste løsningen.

Om du er en som har funnet på en god løsning, så setter vi stor pris på å få høre om dette! Kanskje akkurat ditt tips ender opp med å bli en artikkel i bloggen vår! På forhånd takk!

opp

Lukk