Kostnader til oppvarming øker

25. januar 2023

Hvordan best møte de økende kostnader til oppvarming?

kostnader til oppvarming

Kostnader til oppvarming i høst- og vintersesongen kan belaste boligbudsjettet alvorlig. I møte med den uunngåelige økningen i pris på all type energi, tenker hus- og leilighetseiere på hvordan de kan redusere oppvarmingskostnadene. Imidlertid vet ikke alle at hovedårsaken til varmetap i huset er feil isolasjon av individuelle bygningselementer. 

Et faktum er at varmen i liten grad slipper ut gjennom veggene, men først og fremst gjennom taket i huset. Det er derfor verdt å investere i effektiv isolasjon, som bør være laget av termisk effektive materialer, for eksempel PIR-isolasjonsplater som vi leverer. De er særdeles godt egnet som isolasjon av tak/himlinger, på grunn av sin høye motstand mot fuktighet, brann og kjemikalier. 

Det kan være lurt å sette ut jobben med isolering til fagfolk. Bygningen blir dermed skikkelig isolert, og investeringen vil snart betale seg i form av lavere kostnader til oppvarming.

Andre måter å redusere kostnader til oppvarming på

Når du ser etter besparelser, er det også viktig å sørge for god tetting av vinduer og dører. Utette dører og vinduer gir plagsom trekk, og reduserer også den generelle termiske komforten i bygget. Noen ganger er det til og med nødvendig å bytte ut vinduer og dører og investere i mer energibesparende løsninger. 

Ventilasjonen må også vurderes – riktig ventilasjon bidrar til å opprettholde riktig temperatur i rommene. Det er også mulig å installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. dvs. den såkalte restitusjon. Selv om disse metodene krever ekstra kostnader, jo flere av dem vi gjennomfører, desto større besparelser vil vi merke. Men selv små endringer, som å ventilere rom og regelmessig støvsuging av radiatorer, varmepumpe-filter osv, kan hjelpe deg med å redusere kostnadene til oppvarming.

(Dette er et oversatt blogg-innlegg fra GOR-STAL  sin hjemmeside)

opp

Lukk