Pir eller isopor?

13. desember 2023

Mange lurer på hvorfor det er noe poeng å bruke ekstra penger på isolasjon. I søken etter det beste isolasjons materialet, så dukker kanskje pir isolasjon opp som et alternativ. Hva bør man velge? Pir eller isopor?

PIR vs Isopor – eller andre isolasjons-materialer?

pir eller isopor

Søylene over illustrerer forskjellen i isolasjonsevne. 110 mm Pir isolasjon tilsvarer de andre produktenes tykkelser når vi kun snakker om isolasjonsverdi. Alle de andre fordelene kommer i tillegg, slik som brannmotstand, fuktsperre (belagte plater), trykkstyrke osv. I denne pdf-en kan du lese om flere fordeler ved pir-isolasjonsplater.

Energisparende byggeteknikk bruker smart teknologi, noe som gir høy varmekomfort og framstilling av bygg som er preget av et lite energiforbruk
og lave driftskostnader.
TermPIR isolasjon plater garanterer en mer effektiv
varmeisolasjon enn andre isolasjonsmaterialer, slik som
mineralull eller isopor. De garanterer innsparing, lang
og sikker bruk, både i hus og leiligheter.

opp

Lukk