Hvilken dukbredde skal jeg bruke?

3. juni 2021

TIL-TAK Light kommer i 4 forskjellige bredder, tilpasset bjelkeavstander mellom 30 og 60 cm.

Dvs. dersom du har en terrasse med senteravstand 60 cm mellom hver bjelke, skal du bruke CC60-duken, ved senteravstand 50 cm skal du bruke CC50-duken osv.

Ved bredder som er utenom standardmål, benyttes en justeringslekte på en eller begge sider av bjelkene, slik at du ender opp med ett lysmål som er hensiktsmessig. Eksempelvis er lysmålet mellom bjelkene 40 cm. Du må da lekte ut 5 cm på en side, slik at lysmålet blir 35 cm. Dermed kan du benytte CC40-duken (37 cm faktisk bredde) og den vil bøye ned slik den skal mellom bjelkene. Se mer om temaet i vår Monteringsanvisning.  En slik utlekting kan også løse utfordringer som kabler, rør eller andre gjennomføringer.

opp

Lukk