Hvorfor må jeg bruke så mye pakkningsmasse?

10. mai 2021

TIL-TAK pakningsmasse er av helt avgjørende betydning for at TIL-TAK systemene skal fungere. Om det brukes mindre mengder enn det som vi beskriver vil det kunne bli lekkasjer både på TIL-TAK Original og TIL-TAK Light.  Grunnen er at dette er en ikke-herdende masse, som kun danner en overflatehinne. Innenfor denne hinnen holder massen seg seig og klissete, selv etter mange år. Ved for liten mengde vil det rett og slett kunne bli bare en herdet overflate tvers igjennom, som hverken er myk eller smidig. Fugene vil dermed  ikke lenger ha den nødvendige fleksibilitet. Se mer HER

For TIL-TAK Original er det også et stort poeng at det er pakningsmasse i hele profilbredden som ligger over bjelke. Dette fordi den da vil  fungere som en pakning, uansett hvor skruene måtte havne på profilen.

opp

Lukk