Jeg har en gammel terrasse men ønsker å tette med TIL-TAK. Må jeg rive opp de gamle terrassebordene?

3. juni 2021

Svaret er NEI!

Vel å velge TIL-TAK Light får du en løsning som kan ettermonteres under de gamle terrassebordene. Du får en 100% tett løsning som har nøyaktig samme funksjon som TIL-TAK Original.

Dersom du likevel av en eller annen årsak ønsker å bruke TIL-TAK Original, så er svaret JA, du får dermed også muligheten til å fornye terrassen med nye terrassebord.

opp

Lukk