Tett mot gammel vegg

10. mai 2021

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg?

Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik er det ikke alltid.

Er det mulig å få TIL-TAK dreneringssystemet helt tett inne ved husveggen allikevel?

Her viser vi et eksempel med TIL-TAK Light, men det samme prinsippet gjelder for TIL-TAK Original.

Før du starter, vær sikker på at terrassen er godt festet til husveggen

NB! Du må være sikker på at at terrassen er godt forankret i husveggen, før du går igang med dette arbeidet. Dersom den kun er festet i ytterpanel, må du sikre bæringen inne ved vegg med midlertidig understøtting, før du kutter ytterpanelen. Når du har kuttet ytterpanelen, kan du se stenderverket på innsiden, da kan du også sikre kantbjelken med solide lange skruer inn i stenderverket i veggen.

Bruk en håndsirkelsag og følg oppmerket linje. Det må skjæres en åpning på ca. 30 – 50mm. Dette kan gjøres både på liggende og stående panel.

Etter at du har montert TIL-TAK Light, legges det brede remser med grunnmurspapp oppå bjelkene. Deretter legges grunnmurspappen i overgang mellom husvegg og terrasse; opp bak panelen og godt ut på bjelkene.

Legg Grunnmurspappen opp-ned

Tips! Legg grunnmurspappen opp-ned; da legger sidene seg naturlig ned mot underlaget, slik at vanndråpene ikke vandrer tilbake under pappen og inn mot konstruksjonen. Grunnmurspappen mot vegg kan klippes skrått inn mot (men ikke helt inn til) hjørnene for å få grunnmurspappen til å bøye seg enda mer nedover.

Med TIL-TAK Original er det ikke nødvendig med grunnmurspapp langs bjelkene, kun i overgang mot husvegg.

Denne løsningen sørger for god tetting mot vegg, men beskyttes ytterligere av TIL-TAK terrassebeslag.

Fortsatt usikker?

Det er viktig å vurdere i hvilken grad det er lønnsomt å investere mye penger i terrassen, dersom utgangspunktet er veldig amatørmessig og mangelfult utført. Er du usikker, så anbefaler vi å kontakte fagfolk.

Summary
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes

Relaterte poster

28. mars 2020

Smarte løsninger

Smarte løsninger som effektiviserer og forenkler din hverdag, er vi igjennom årene blitt ganske gode på. Under viser vi noen bilder og detaljer på hvordan du kan gjøre en best mulig avslutning mot husvegg, og mot takrenne og ytterkanter ved hjelp av TIL-TAK grunnmurspapp og terrassebeslag. Når du planlegger din nye uteplass under terrassen, er […]

4. mai 2021

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen […]

5. mai 2021

Smalere felt enn 30cm?

Justeringsplater eller TIL-TAK grunnmurspapp? I monteringsanvisningen sies det at justeringsplatene ikke kan brukes når bjelkeavstander er mindre enn 30cm mellom bjelkene. Det er flere faktorer som er avgjørende for hvilken løsning som er den beste. I de aller fleste tilfeller kan du bruke enten justeringsplater eller standard plater som en justeringsplate også på smalere fakk […]

opp

Lukk