Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

4. mai 2021

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen

Med TIL-TAK Original kan dette være en typisk situasjon:

Det er skrå vinkler både inn mot vegg og i ytterkant av terrassen. I slike tilfeller er det nødvendig å ta frem en blikksaks, eller for enda enklere tilpasning, bruk en nibler. Vi foreslår å klippe platene slik som på illustrasjonen over.

Et felt som dette kan tilpasses slik som beskrevet i bildet over. Sørg for at fallet i platen går den veien du ønsker å lede vannet, og lag gjerne en dryppnese i enden der vannet skal renne av platen. Det er svært viktig å få laget en oppbrett i bakkant på platen, og legge en god klatt pakningsmasse i hjørnet mellom oppbrett og kantvinkel.

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Nå gjenstår det å legge en remse med grunnmurspapp i overgangen mot vegg.

TIL-TAK grunnmurspapp kan være med på å løse alt som ikke er A4.

Skrå vinkler kan også la seg løse med TIL-TAK Light fra undersiden.
De følgende illustrasjoner viser prinsippet.

Klipp først til duken, slik at den har riktig lengde, oppbrett i bakkant og dryppnese i forkant. Illustrasjonen til venstre viser dette.

Duken kan dermed trekkes inn forfra.
I bakkant må det spares en flik på 5 cm hvorpå lissene på sidene klippes av. Denne brettes opp under terrassebordene inn mot vegg, slik som det beskrives i monteringsanvisningen for TIL-TAK Light

Relaterte poster

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik […]

5. mai 2021

Smalere felt enn 30cm?

Justeringsplater eller TIL-TAK grunnmurspapp? I monteringsanvisningen sies det at justeringsplatene ikke kan brukes når bjelkeavstander er mindre enn 30cm mellom bjelkene. Det er flere faktorer som er avgjørende for hvilken løsning som er den beste. I de aller fleste tilfeller kan du bruke enten justeringsplater eller standard plater som en justeringsplate også på smalere fakk […]

21. august 2020

Lede vannet ned i takrenne

Hvordan kan man lede vannet ned i takrenne på en sikker måte? Når høyden fra TIL-TAK platene og ned til takrenne blir stor, kan du klippe av «vingene» ytterst på den dypeste platen, og brette den ned mot takrenne. Denne løsningen stjeler litt av den totale platelengden, og må beregnes, måles, klippes og brettes før […]

28. mars 2020

Smarte løsninger

Smarte løsninger som effektiviserer og forenkler din hverdag, er vi igjennom årene blitt ganske gode på. Under viser vi noen bilder og detaljer på hvordan du kan gjøre en best mulig avslutning mot husvegg, og mot takrenne og ytterkanter ved hjelp av TIL-TAK grunnmurspapp og terrassebeslag. Når du planlegger din nye uteplass under terrassen, er […]

opp

Lukk