Hvordan løse doble bjelker?

26. mars 2021

Doble bjelker kan mange ganger virke som et problem dersom det skal monteres TIL-TAK Original

Noen ganger er terrassen allerede laget, uten at det er tenkt at den skal tettes med TIL-TAK. Man kan da møte på utfordringer av mange slag. Typisk kan være at bjelker har blitt skjøtt ved å laske de sammen på sidene, slik at det blir doble bjelker midt over drager. Andre ganger ønsker man å utvide den gamle terrassen uten å fjerne de gamle bjelkene som stikker ut fra husvegg.

Under vises eksempler på hvordan dette kan løses, slik at du kan bruke TIL-TAK Original på terrassen din;

Her vises et typisk eksempel, der bjelkene er skjøtt ved at de bare er spikret sammen på sidene

Den nye bjelken kan videreføres helt inn til vegg, slik at den er sammenhengende fra ytterkant av terrassen helt inn til husvegg.
doble bjelker
Der det er doble bjelker, (innerst i dette tilfellet) er det nødvendig å skrå-skjære bjelken i toppen, for å få plass til plateprofilen

En annen løsning kan være;

Alle bjelkene videreføres, slik at det blir doble bjelker hele veien fra husveggen og fram til ytterkant av terrassen.
Legg deretter en 48×48 lekte midt på langs de doble bjelkene.

På denne måten blir det god plass til TIL-TAK platene, samtidig som du får en enda mer solid terrasse!

Alternativt, dersom det ikke er høyde nok, så kan det også løses på en 3. måte;

doble bjelker

Monter TIL-TAK Original over doble bjelker

Vær nøye med at senteravstand er 60 cm. Bruk målebånd for å sjekke, da bruk av meterstokk ofte kan gi målefeil over flere felt. Følg forøvrig vår monteringsanvisning for alle andre monteringsdetaljer.

Relaterte poster

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik […]

4. mai 2021

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen […]

28. mars 2020

Smarte løsninger

Smarte løsninger som effektiviserer og forenkler din hverdag, er vi igjennom årene blitt ganske gode på. Under viser vi noen bilder og detaljer på hvordan du kan gjøre en best mulig avslutning mot husvegg, og mot takrenne og ytterkanter ved hjelp av TIL-TAK grunnmurspapp og terrassebeslag. Når du planlegger din nye uteplass under terrassen, er […]

opp

Lukk