Hvorfor TIL-TAK pakningsmasse

4. mai 2021

Hvorfor må det brukes TIL-TAK pakningsmasse og hvorfor så mye?

Mange er usikre på hvor mye pakningsmasse som skal brukes, og hvor den skal være. Er den nødvendig? Noen tenker kanskje også at de kan bruke noe «greier» de har liggende fra før. Dette er en nokså vanlig misforståelse, og en av hovedgrunnene til at mange ikke lykkes med sitt TIL-TAK.

På de følgende bildene viser vi trinn for trinn hvor det er viktig og riktig med pakningsmasse, og i hvilken mengde den skal påføres.

Hvorfor TIL-TAK pakningsmasse

Mengden som her beskrives er helt nødvendig for å stoppe kapillærkrefter å suge vann inn mellom platene alle steder der de ligger tett på hverandre.
Uten TIL-TAK pakningsmasse i riktig mengde, vil TIL-TAK dreneringssystemer få store lekkasjer.

Hvorfor TIL-TAK pakningsmasse

Hvorfor TIL-TAK pakningsmasse

Pakningsmassen er en ikke herdende masse av polybuten, og har helt spesielle egenskaper egnet for montering av TIL-TAK dreneringssystemer. Det går 3 patroner pr 10 stk TIL-TAK Original-plater.

Se forøvrig vår Monteringsveiledning, der dette også er godt beskrevet.

Relaterte poster

10. mai 2021

Stoppe lekkasjer på TIL-TAK Original

Det er viktig å følge monteringsanvisningen når man monterer TIL-TAK Original, eller så kan man oppleve lekkasjer i dreneringssystemet. Er det mulig å rette feilene i ettertid uten at det blir lekkasje? Er det mulig å stoppe lekkasjer? Og kan man bruke de gamle platene på nytt uten at det blir lekkasje gjennom alle skruehullene? […]

4. mai 2021

Teknisk bistand?

Trenger du teknisk bistand? Vi er behjelpelige med mange typer teknisk bistand. Dette kan være alt fra befaringer på byggeplass, med påfølgende anbefalinger av løsninger. Eller at vi beskriver detaljerte spesialløsninger til hvert enkelt prosjekt. Vi hjelper deg å finne gode løsninger for prosjektet ditt. Ved behov kan vi kommer vi på byggeplassen for å […]

opp

Lukk