Hvorfor TIL-TAK pakningsmasse

4. mai 2021

Hvorfor må det brukes TIL-TAK pakningsmasse og hvorfor så mye?

Mange er usikre på hvor mye pakningsmasse som skal brukes, og hvor den skal være. Er den nødvendig? Noen tenker kanskje også at de kan bruke noe «greier» de har liggende fra før. Dette er en nokså vanlig misforståelse, og en av hovedgrunnene til at mange ikke lykkes med sitt TIL-TAK.

På de følgende bildene viser vi trinn for trinn hvor det er viktig og riktig med pakningsmasse, og i hvilken mengde den skal påføres.

Hvorfor TIL-TAK pakningsmasse

Mengden som her beskrives er helt nødvendig for å stoppe kapillærkrefter å suge vann inn mellom platene alle steder der de ligger tett på hverandre. Klipp spissen på patronen halveis inn, slik at det blir en tykk streng pakningsmasse som flyter ut og dekker området der terrasseskruene perforerer platene.
Uten TIL-TAK pakningsmasse i riktig mengde, vil TIL-TAK dreneringssystemer få store lekkasjer.

Pakningsmasse i plateskjøter

Ytterste platerad legges hele veien ut med standarplater, og pakningsmasse som vist under.

Samle platene på bjelken slik at profilene går i hverandre, og sentrèr platene på bjelken, før du fester platene på bjelken slik at de ikke sklir fra hverandre. Sjekk fallet i platebunn med et vater før du slår spikeren helt ned.

Før neste platerad legges; legg TIL-TAK pakningsmasse fra platebunn i den ene siden, til platebunn i den andre siden. Pakningsmassen skal føres inn mot oppbrett i bakkant av platen. Neste platerad legges ut, med pakningsmasse som vist på bilde over.

Pakningsmasse inn mot vegg

Inn mot husvegg, forsegles hjørnene på platene med pakningsmasse mellom oppbrett og fals over bjelken. Ved behov; skru fast en lekt på veggen under platene, for å holde platebunn i vannrett posisjon.

Pakningsmassen er en ikke herdende masse av polybuten, og har helt spesielle egenskaper egnet for montering av TIL-TAK dreneringssystemer. Det går 3 patroner pr 10 stk TIL-TAK Original-plater.

Se forøvrig vår Monteringsveiledning, der dette også er godt beskrevet.

Relaterte poster

4. mai 2021

Teknisk bistand?

Trenger du teknisk bistand? Vi er behjelpelige med mange typer teknisk bistand. Dette kan være alt fra befaringer på byggeplass, med påfølgende anbefalinger av løsninger. Eller at vi beskriver detaljerte spesialløsninger til hvert enkelt prosjekt. Vi hjelper deg å finne gode løsninger for prosjektet ditt. Ved behov kan vi kommer vi på byggeplassen for å […]

opp

Lukk