Gjennomføring av nedløpsrør på TIL-TAK Original

29. november 2021

Gjennomføring av nedløpsrør på TIL-TAK Original-plater kan løses på følgende måte:

Merk opp nøyaktig plassering av stedet der røret skal føres igjennom. Klipp så et hull, (eventuelt skjær med egnet hullsag) som er ca. 30mm mindre enn nedløpsrørets ytre diameter. Klipp så spor, ut til ytre diameter av hullet. Klipp i en «stjerneformasjon» slik bildet under illustrerer.

Gjennomføring av nedløpsrør

Alle «leppene» brettes opp med en tang, og nedløpsrøret trekkes opp igjennom hullet fra undersiden. Bruk også her godt med pakningsmasse mellom lepper og rør.

Gjennomføring av nedløpsrør
https://til-tak.no/wp-content/uploads/2021/05/Nedlopsror-gjennom-TIL-TAK-02-1.jpg

Fra undersiden er det viktig at det støttes godt opp under platen, på hver side av røret, med to tverrgående lekter. Dette er viktig for å holde platebunn oppe, slik at vannet ikke samler seg rundt gjennomføringen. (Se bildet under).

Gjennomføring av nedløpsrør

Klem gjerne sammen med en stor slangeklemme, kraftig strips e. l. til slutt.

Gjennomføring av nedløpsrør er en utfordring ved montering av TIL-TAK Original. En annen utfordring kan være gjennomgående søyler og stolper. Disse problemstillingene er godt beskrevet i denne artikkelen.

Generelt kan vi si at det ofte er behov for å være litt kreativ. Vi har enda ikke sett for oss, eller klart å beskrive gode løsninger for alle typer utfordringer. Likevel begynner vi nå å høste mange erfaringer, og i mange tilfeller kan vi ha vært borti akkurat det problet, eller den utfordringen du står ovenfor.

Vi vil uansett at du tar kontakt , slik at vi sammen kan finne den beste løsningen.

Relaterte poster

26. mars 2021

Hvordan løse doble bjelker?

Doble bjelker kan mange ganger virke som et problem dersom det skal monteres TIL-TAK Original Noen ganger er terrassen allerede laget, uten at det er tenkt at den skal tettes med TIL-TAK. Man kan da møte på utfordringer av mange slag. Typisk kan være at bjelker har blitt skjøtt ved å laske de sammen på […]

4. mai 2021

Stolper mellom bjelker

Her er en løsning på utfordringen med gjennomgående stolper som går mellom bjelkene.

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik […]

opp

Lukk