Stolper mellom bjelker

4. mai 2021

Her er en løsning på utfordringen med gjennomgående stolper som går mellom bjelkene.

For å kunne få det tett rundt en stolpe som går mellom to bjelker foreslår vi følgende løsning med TIL-TAK Light. (Denne løsningen lar seg greit utføre under de eksisterende terrassebordene, men for å best kunne vise fremgangsmåten er alle illustrasjoner uten terrassebord.)

stolper

Profillistene monteres med overlapp over hverandre der stolpen er plassert. Trekk så inn dukene, for å kunne merke opp et kryss der stolpen er. Dette gjøres på begge lengdene. Klipp krysset som vist, slik at flikene kan brettes opp langs stolpen. Innerste duken må trekkes fra vegg og ut mot stolpen.

stolper
stolper

Plasser nå en lekt mellom forkantbord og stolpe samt mellom stolpe og vegg. Disse må være tilstrekkelig stive for det aktuelle spennet. Lektene løftes opp slik at duken danner en renne på hver side av stolpen, og monteres med samme fall som profillistene.

Denne løsningen kan også være aktuell dersom det er andre gjennomgående objekter midt mellom to bjelker, takrenne-nedløp f. eks.

Stolper inntil en av bjelkene

Dersom stolpen ligger inntil en av bjelkene løses dette på følgende måte:

stolper

stolper

Se forøvrig vår monteringsanvisning for utfyllende detaljer, eller ta kontakt med oss for flere tips til løsninger tilpasset ditt behov!

Relaterte poster

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik […]

4. mai 2021

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen […]

26. mars 2021

Hvordan løse doble bjelker?

Doble bjelker kan mange ganger virke som et problem dersom det skal monteres TIL-TAK Original Noen ganger er terrassen allerede laget, uten at det er tenkt at den skal tettes med TIL-TAK. Man kan da møte på utfordringer av mange slag. Typisk kan være at bjelker har blitt skjøtt ved å laske de sammen på […]

opp

Lukk