Nedløpsrør for takrenner-Original

29. november 2021

Å føre nedløpsrør gjennom TIL-TAK Original-plater kan løses på følgende måte: Merk opp nøyaktig plassering av stedet der røret skal føres igjennom. Klipp så et hull, (eventuelt skjær med egnet hullsag) som er ca. 30mm mindre enn nedløpsrørets ytre diameter. Klipp så spor, ut til ytre diameter av hullet. Klipp i en «stjerneformasjon» slik bildet under illustrerer.

nedløpsrør

Alle «leppene» brettes opp med en tang, og nedløpsrøret trekkes opp igjennom hullet fra undersiden. Bruk også her godt med pakningsmasse mellom lepper og rør.

nedløpsrør
https://til-tak.no/wp-content/uploads/2021/05/Nedlopsror-gjennom-TIL-TAK-02-1.jpg

Klem gjerne sammen med en stor slangeklemme, kraftig strips e. l. til slutt.

Fra undersiden er det viktig at det støttes godt opp under platen, på hver side av røret, med to tverrgående lekter. Dette er viktig for å ivareta riktig fall i platene, og for at det ikke skal samle seg vann i en fordypning rundt gjennomføringen. (Se bildet under).

Gjennomgående søyler og stolper er godt beskrevet i denne artikkelen.

Fortsatt ikke helt sikker på hvordan du skal løse ditt problem? Ta kontakt da vel!

Relaterte poster

26. mars 2021

Hvordan løse doble bjelker?

Doble bjelker kan mange ganger virke som et problem dersom det skal monteres TIL-TAK Original Noen ganger er terrassen allerede laget, uten at det er tenkt at den skal tettes med TIL-TAK. Man kan da møte på utfordringer av mange slag. Typisk kan være at bjelker har blitt skjøtt ved å laske de sammen på […]

4. mai 2021

Stolper mellom bjelker

Her er en løsning på utfordringen med gjennomgående stolper som går mellom bjelkene.

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på eksisterende fasade på huset, og dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik er det […]

opp

Lukk