Skjult innfesting av terrassebord

7. september 2022

Dersom man ønsker skjult innfesting av terrassebordene og samtidig ønsker å bruke TIL-TAK Original, er det noen punkter som er viktig å være klar over.

Skruer som er ment for dette, (f.eks Camo og Essve) er ikke egnet for å bli skrudd direkte gjennom stålplatene på grunn av den skrå vinkelen. Det er derfor nødvendig å feste platene med en lekt først. Som lekt vil det være tilstrekkelig å splitte et vanlig terrassebord, 28X120mm

Når man planlegger bjelkelaget må man beregne at det er høyde nok fra bjelkene opp til f. eks. dørterskler. Det må være høyde nok til både opplektingen og tykkelsen av terrassebordene.

Et vanlig 120 X 28mm terrassebord splittes i to

Skjult innfesting med 60mm Camo skrue

En 60 mm Camo skrue sitter godt i en 28mm lekt

Montering av TIL-TAK terrasseplater

TIL-TAK platene monteres på samme måte som vist i vår monteringsanvisning; ytterste rekke med de dypeste platene monteres først.

Deretter neste platetype i hvert enkelt felt. Dersom justeringsplater er nødvendig, monteres disse fakk for fakk til slutt.

Lektene festes deretter med TIL-TAK sine terrasseskruer. Disse er spesielt utviklet til å fungere sammen med våre produkter, og trenger ingen forboring for å kunne gå igjennom inntil 4 lag med stål. Brukes tykkere lekter, bruk lengre syrefaste skruer, feks 90mm. Skru kun der det er 2 plater på hverandre.

skjult innfesting

Montering av terrassebord

Monteringen av terrassebordene kan nå begynne.

Man står fritt å starte inne ved veggen, for så å jobbe seg utover, eller motsatt. At man begynner ytterst, for så å jobbe seg innover.

Skjult innfesting sammen med TIL-TAK Light

I kombinasjon med TIL-TAK Light er det ingen spesielle forbehold, da alle skruene som brukes til skjult innfesting enkelt trenger gjennom et lag med grunnmurspapp, som vi forøverig alltid anbefaler å bruke på nybygg med TIL-TAK Light.

opp

Lukk