Tilpasning rundt husvegg med TIL-TAK Original terrasseplater

23. september 2022

Skal du ha en terrasse som bygges på to sider av huset, med utvendig hjørne og bjelkelaget i samme retning kan det være utfordringer utover det som er beskrevet i monteringsveiledning. Det kreves rett og slett litt spesiell tilpasning. Her viser vi noen tips til hvordan det kan gjøres.

Tilpasning – Tips nr 1:

Dersom bjelkelaget ikke er lagt: Start alltid med en lang bjelke langs husvegg, og ut forbi hjørnet. Legg deretter bjelkelaget med senteravstand 60 cm ut fra hver side av denne bjelken. Da er det enkelt å bruke standard TIL-TAK plater uten tilpasninger.

– Tips nr 2:

Dersom bjelkelaget allerede er lagt som bildet over med rødt kryss, kan du løse det ved å kutte bort bjelken langs veggen slik:

Her viser vi hvordan du bruker standard TIL-TAK Original terrasseplater ved å klippe og tilpasse rundt hjørnet:

Da bjelkelaget rundt hjørnet er lenger enn bjelkelaget i front, brukes en dypere plate. i dette tifellet plate nr 5. Platen klippes og brettes opp langs husvegg, og fuges i kantene med TIL-TAK pakningsmasse. Neste standardplate nr 4 splittes på langs med blikksaks eller nibler, og brettes til slik at den passer mellomrommet mot husvegg rundt hjørnet.

NB! Bruk water når du fester den tilpassede rennen, slik at du sørger for fall i rennen.

Endefakk som ikke har senteravstand 60 cm legges til slutt med TIL-TAK justeringsplater med innebygget fall, og tilpasses mot bjelke. Her er det også viktig å bruke water i rennebunn for å sikre at vanner renner riktig vei.

Relaterte poster

29. november 2021

Gjennomføring av nedløpsrør på TIL-TAK Original

Gjennomføring av nedløpsrør på TIL-TAK Original-plater kan løses på følgende måte: Merk opp nøyaktig plassering av stedet der røret skal føres igjennom. Klipp så et hull, (eventuelt skjær med egnet hullsag) som er ca. 30mm mindre enn nedløpsrørets ytre diameter. Klipp så spor, ut til ytre diameter av hullet. Klipp i en «stjerneformasjon» slik bildet […]

4. mai 2021

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen […]

26. mars 2021

Hvordan løse doble bjelker?

Doble bjelker kan mange ganger virke som et problem dersom det skal monteres TIL-TAK Original Noen ganger er terrassen allerede laget, uten at det er tenkt at den skal tettes med TIL-TAK. Man kan da møte på utfordringer av mange slag. Typisk kan være at bjelker har blitt skjøtt ved å laske de sammen på […]

opp

Lukk