Svalehaleplater brukt i 6 mannsboliger på Nannestad

28. september 2022

I landlige omgivelser noen få kilometer fra Gardermoen Lufthavn, bygger Wenbo Gruppen med Gardermoen Byggentreprenør som utførende, 3 stk 6 mannsboliger med garasjeanlegg i kjeller. Dette er bare 3 av 6 slike flermannsboliger som skal opp på dette feltet. For første gang tester de ut en helt ny måte å bygge lydgulv på bjelkelag; De legger svalehaleplater flytende på gummistrimler oppå bjelkelaget.

Trinnlyd og luftlyd-verdier som lydklasse B

Metoden er testet i ferdig bolig til å gi lyd verdier som står til lydklasse B som er en hel lydklasse bedre enn dagens krav. Samtidig reduseres byggetiden ca 10 ganger i forholdt til tradisjonell oppbygging med sponplater, gips og trinnlydsplater. Byggehøyde (60 mm) reduseres med ca 40%, samtidig som styrke/stabilitet øker. Løsningen veier 80-100 kg pr kvm eller 0,8-1,0 kN.

Last ned Lydmåling

6 mannsboliger med samvirkekonstruksjon/ribbedekke over garasjeanlegg

Dekket over et garasjeanlegg i slike 6 mannsboliger har ikke trinnlydskrav, men luftlyden fra garasjeanlegg og opp til leiligheter skal være 60 dB eller mer. Kravet mellom boenheter er 55 dB eller mer. Svalehaleplatene på bjelker med nedhengt himling gir verdier på hele 65 dB. Styrken i gulvet blir å sammenlikne med et massivt tungt betongdekke, da betong og bjelker bindes sammen til et ribbedekke. Samtidig har man plass mellom bjelkene til tekniske installasjoner.

Støpt dekke over garasjeanlegg. Ribbekonstruksjon.
Flytende svalehaledekke på gummistrimler på bjelkene. Kubbing mellom bjelkene for god sidestabilitet på bjelkelaget.
Nærmer seg ferdigstilling….

opp

Lukk