Brann og lydskille mellom enheter

11. mai 2021

Det stilles stadig større krav til utforming av våre bygg. Kravet til brannegenskaper og lydegenskaper er noen av kravene som må møtes og oppfylles. Med DUOFOR -svalehaleplater fra TIL-TAK kan du i dag skaffe deg fremtidens brann og lydskille mellom boenheter!

Svalehaleplater og betong på trinnlydsstrimler gir ekstremt gode lyd og brannegenskaper og er fremtidens løsning på brann og lydegenskaper mellom bo-enheter.

Med svalehaleplater får du et ekstremt stabilt og brannsikkert gulv på bjelkelag med lav byggehøyde, lydklasse B etter dagens standard mellom boenheter og brannklasse REI 60.

brann og lydskille

Brann og lydskille med svalehaleplater

Her er noen av fordelene ved å bruke svalehaleplater:

  • Lynrask byggetid.
  • En av de beste lyd-/brannegenskaper på bjelkelag.
  • Lav byggehøyde.
  • Stabilt og sterkt.
  • Ergonomisk og lett installasjon (man jobber ekstremt lett).
  • Lave arbeidskostnader.

Lydisolerende gulv – opplevelsen av et 200 mm tykt betonggulv

Duofor svalehaleplate gir et gulv med hard, men dempende finish som blokkerer for trinnlyd og øker følelsen av komfort. Med svalehaleplate og lett betongdekke på bjelkelag tilbyr vi gulvløsninger som oppnår lydisolasjonsverdier som tilsvarer, eller er bedre enn, et 200 mm betonggulv! 

I byggeforskriftene (NS8175) stilles det krav til både luftlydnivå og trinnlydnivå mellom leiligheter som ligger over hverandre; lydklasse C.

Luftlyd: For gulv mellom leiligheter må luftlydnivået være større/mer enn 55 dB feltmålt. Trinnlyd: For gulv mellom leiligheter må trinnlydnivået være mindre/lavere enn 53 dB feltmålt.

Lydmålinger på svalehaleplate utført i ferdig bolig (feltmålt)

Last ned og les lydmåling som er utført i ferdig innflyttet bolig, og gir lydklasse B etter dagens standard. Kravet til lyddemping er lydklasse C, så denne målingen ligger en klasse over.

Undersøkelse viser størst misnøye med lyd mellom enheter

Ifølge en undersøkelse om beboernes tilfredshet med nye boliger utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2008 var beboerne minst fornøyd med lydisoleringen mellom enheter, og mellom rom i boligen. Svalehaleplater er den eneste metoden som gir lydklasse B mellom enheter, samtidig som de reduserer byggehøyde, byggetid og kostnader.

Spart tid og kostnad på ditt brann og lydskille!

Ved å bruke Duofor svalehaleplater, vil man ligge omtrent likt med dagens løsning (2 lag spon+2 lag gips+trinnlydplater) når det gjelder kostpris på materialer. Gevinsten ligger i:
– Kortere byggetid
– Store besparelser i monteringen
– Lavere byggehøyde
– Enkle arbeidsoperasjoner (glade arbeidere)
– Lydklasse B mellom enheter (glade beboere)
– Brannklasse REI 60 (trygge beboere)

Relaterte poster

lydisolering 29. mai 2019

Lydisolering med Svalehaleplater i gammel bygård

Da kontorene i tredje etasje i Kirkegata 12 i Kristiansand skulle renoveres, var bjelkeavstanden fra byggetiden så lang at det skapte utfordringer for byggmesteren. Det ble Sveins første møte med svalehaleplater.

14. mai 2018

Svalehaleplater: Kjapt, økonomisk, sterkt og enkelt

Det er jo både kjapt, økonomisk, sterkt og enkelt å jobbe med svalehaleplater! Dette er Pelle Moe sin umiddelbare respons etter å ha jobbet med og erfart Svalehaleplatene. Huset de brukes i er et bindingsverkshus fra 1937, med de utfordringer det byr på. Det er gamledelen som Pelle nå pusser opp. Oppussing av gammelt bad […]

26. februar 2018

Skal du pusse opp bad, entre eller kjøkken?

Svalehaleplaten har gjennom 85 år bevist at den er godt egnet som forskaling og armering av lavtbyggende, råsterke og lette betonggulv som bæres av bjelkelag. Baderom, dusjnisjer, toaletter, entrègulv, kjøkkengulv og vaskerom kan etableres elle du kan pusse opp på en enkel og sikker måte. Bruk av svalehaleplater gir færre arbeidsoperasjoner og mindre byggehøyde samtidig […]

opp

Lukk