Smalere felt enn 30cm?

5. mai 2021

Justeringsplater eller TIL-TAK grunnmurspapp?

I monteringsanvisningen sies det at justeringsplatene ikke kan brukes når bjelkeavstander er mindre enn 30cm mellom bjelkene. Det er flere faktorer som er avgjørende for hvilken løsning som er den beste. I de aller fleste tilfeller kan du bruke enten justeringsplater eller standard plater som en justeringsplate også på smalere fakk enn 30cm.

Det er 2 avgjørende faktorer som spiller inn:

1: Hvor lange bjelker du skal dekke. De fleste terrasser er under 3,6 meter dyp. For å dekke disse bjelkene klarer man seg med TIL-TAK plate 1,2 og 3. Profilhøyden på disse platene gjør at de kan brukes helt ned mot 20cm bjelkeavstand. Avstander under dette kan dekkes med TIL-TAK grunnmurspapp 33cm bredde

Smalere felter

2: hvilken avstand du har mellom bjelkene. Bjelkeavstander under 20cm kan dekkes med TIL-TAK grunnmurspapp 33cm bredde

Dette kan også være løsningen i tilfeller der det er smalere fakk eller doble bjelker midt i en terrasse.

Smalere felter

Det er alltid nyttig å se nøye gjennom vår monteringsanvisning i forkant av et prosjekt med TIL-TAK dreneringssystem for terrassegulv. Dette kan hjelpe deg å treffe riktige beslutninger i forhold til forskjellige problemstillinger du kan møte i ditt prosjekt. Vår monteringsvideo er også svært informativ og nyttig. Ta kontakt for mer teknisk info ved behov.

Relaterte poster

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik […]

21. august 2020

Lede vannet ned i takrenne

Hvordan kan man lede vannet ned i takrenne på en sikker måte? Når høyden fra TIL-TAK platene og ned til takrenne blir stor, kan du klippe av «vingene» ytterst på den dypeste platen, og brette den ned mot takrenne. Denne løsningen stjeler litt av den totale platelengden, og må beregnes, måles, klippes og brettes før […]

4. mai 2021

Teknisk bistand?

Trenger du teknisk bistand? Vi er behjelpelige med mange typer teknisk bistand. Dette kan være alt fra befaringer på byggeplass, med påfølgende anbefalinger av løsninger. Eller at vi beskriver detaljerte spesialløsninger til hvert enkelt prosjekt. Vi hjelper deg å finne gode løsninger for prosjektet ditt. Ved behov kan vi kommer vi på byggeplassen for å […]

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen […]

opp

Lukk