Smalere felter enn 30 cm?

5. mai 2021

Hva gjør jeg når jeg har smalere felter enn 30 cm i enden av terrassen?

Mange tenker nok at det er her justeringsplatene kommer inn i bildet, men vi vil faktisk IKKE anbefale å bruke justeringsplater i slike tilfeller. Særlig dersom det er snakk om å bruke mer enn plate type 1 og 2. Fra plate nr. 3 og oppover, blir profilen såpass dyp, at det rett og slett blir knotete å bruke disse.

For slike smalere felter vil vi derfor heller foreslår følgende løsning;

Smalere felter

En remse med grunnmurspapp (fås i mange slags bredder) legges som vist over. Det er viktig at grunnmurspappen er av en god og seig kvalitet (bitumen) Det er også viktig at den er såpass mye bredere enn det feltet den skal dekke, at den bøyer godt ned på hver side.

Dette kan også være løsningen i tilfeller der det kan være nødvendig med smalere fakk midt i en terrasse.

Smalere felter

Ved smalere felter midt i en terrasse, slik som illustrert over, kan også en remse med grunnmurspapp være den beste løsningen. Det samme gjelder også her med tanke på kvalitet og nødvendig bredde på pappremsen.

Det er alltid nyttig å se nøye gjennom vår monteringsanvisning. Og gjør det i forkant av et prosjekt med TIL-TAK. Dette kan sikre deg mot å gjøre alle de irriterende feil, som du helt sikkert vil forstå årsaken til i etterkant, dersom du velger å lese anvisningen først da.. Vår monteringsvideo er også svært informativ og nyttig.

Relaterte poster

10. mai 2021

Tett mot gammel vegg

Hvordan får jeg det tett mot gammel vegg? Overgang mellom ny terrasse med TIL-TAK dreneringssystem og gammel vegg kan være en utfordring. Noen terrasser er bare «klasket» rett på den eksisterende fasaden på huset, og er dårlig forankret i vegg. Ytterpanelen på huset burde vært fjernet slik at kantbjelken forankres direkte i veggkonstruksjonen, men slik […]

21. august 2020

Lede vannet ned i takrenne

Hvordan kan man lede vannet ned i takrenne på en sikker måte? Når høyden fra TIL-TAK platene og ned til takrenne blir stor, kan du klippe av «vingene» ytterst på den dypeste platen, og brette den ned mot takrenne. Denne løsningen stjeler litt av den totale platelengden, og må beregnes, måles, klippes og brettes før […]

4. mai 2021

Teknisk bistand?

Trenger du teknisk bistand? Vi er behjelpelige med mange typer teknisk bistand. Dette kan være alt fra befaringer på byggeplass, med påfølgende anbefalinger av løsninger. Eller at vi beskriver detaljerte spesialløsninger til hvert enkelt prosjekt. Vi hjelper deg å finne gode løsninger for prosjektet ditt. Ved behov kan vi kommer vi på byggeplassen for å […]

Hva gjør jeg når det er skrå vinkler?

Ikke alle verandaer er helt A4, noen ganger er det skrå vinkler, og noen ganger blir man nødt til å gjøre spesielle tilpasninger. I de følgende bildene er det forsøkt å vise hvordan dette kan løses. Illustrasjonene er ment å være veiledende og til inspirasjon. De må ikke forstås som den absolutt eneste riktige løsningen […]

opp

Lukk